Apstiprināts LZP sēdē
21.12.1999., lēmums Nr. 10-3-1

2000.g. Valsts budžeta
dotāciju zinātniskās darbības nodrošināšanai
(Ls 6 074 054)
finansējuma sadalījums pa pasākumiem

Nr.

Apakšprogrammas

Finansējums
1999.g.
(LVL)

2000.g.
(LVL)

1.

Pētījumu projekti (granti)

3 391 674

3 391 674

2.

Pētījumu programmas

1 402 585

1 402 585

3.

Emeritēto zinātnieku pabalsti

105848

111 077

4.

Latvijas Zinātnes padome

83 000

83 000

5.

Latvijas Zinātņu Akadēmija

115 330

115 330

6.

Latvijas Akadēmiskā bibl-ka

320 565

320 565

7.

Nacionālais Botāniskais Dārzs

99 917

99 917

8.

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 799

25 799

9.

LZA nominālās balvas

4 000

4 000

10.

Starptautiskā sadarbība

146 265

146 265

11.

Centralizēta finansēšana

207 665

217 665

12.

Doktorantūra

125 096

125 096

13.

ES 5. IeP atbalsts

10 931

10 931

14.

Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

-

12 150

15.

Valsts zinātniskās kvalifi-kācijas komisija

7 384

8 000

 

Kopā:

6 046 059

6 074 054

 

IZM AIZD direktora vietnieks V.Egle

 Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš