2023.gada 13.novembrī norisinājās Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2024. – 2025. gadā:

Nr. p.k.

Institūcija

Projekta vadītājs

Projekta nosaukums

1.

Latvijas Universitāte

Natalia Paramonova

Decrypting the enigmatic mechanistic link between Epstein-Barr virus infection and multiple sclerosis

2.

Latvijas Universitāte

Eduards Baķis

Ionic Liquid – Metal Salt Composites

3.

Latvijas Universitāte

Jānis Spīgulis

Multimodal spectral imaging and machine learning methods for bio-optical characterization of in vivo human skin

4.

Latvijas Universitāte

Uldis Rubīns

PHAETHON - PHoton time-of-flight meAsurEments in brain tissues for medical diagnosis: THe experimens and mOdeliNg

5.

Rīgas Tehniskā universitāte

Irina Novosjolova

Purine-based carbenes: synthesis, photophysical and optical studies (PBC)

2022.gada 3.novembrī norisinājās Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2023. – 2024. gadā:

Nr. p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Aivars Vembris Metal nanoparticles surface plasmon enhanced amplified spontaneous emission of organic dyes
2. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Rossella Castagna Multimodal electrospun nanofibers for “minute”-trapping and removal of bacteria in water (FIBOMAG)
3. Latvijas Universitāte Jelena Vladimirska MENTAL GESTURE / VERBAL GESTURE (GESTE MENTAL/ GESTE VERBAL)

2021. gada 8. decembrī norisinājās OSMOZE programmas komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2022. – 2023. gadā:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Emilio Parisini CANTATE (Kadherīns kā mērķis cīņai pret aizkuņģa dziedzera vēzi)
2. Elektronikas un datorzinātņu

institūts

Roberts Kadiķis Izskaidrojamā teksta analītika neatliekamās palīdzības dienesta atbalstam
3. Latvijas Universitāte Andrejs Cēbers Vai visas magnetotaktiskās baktērijas spieto?
4. Rīgas Tehniskā universitāte Irina Novosjolova Jaunu funkcionalizētu annelētu pirimidīnu sintēze, fotofizikālie pētījumi un pielietojums
5. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Sergejs Beļakovs Foto-pārslēdzamas silitētas diazo sistēmas ar E/Z fotoizomerizāciju biootiskā viļņu garuma diapazonā fatofarmakoloģijai

 

2019. gada 5. decembrī Rīgā norisinājās OSMOZE programmas komisijas sanāksme, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2020. – 2021. gadā:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Aivars Vembris Virsmas plazmonu uzlabota organisko materiālu pastiprinātā spontānā emisija
2. Latvijas Universitāte Mārcis Auziņš Stāvokļu sajaukšanās sārmu metālu atomos un dimēros ārējā magnētiskajā laukā
3. Latvijas Universitāte Aleksandrs Rapoports Pētījums par anhidrobiozes un dehidratācijas-rehidratācijas mehānismiem raugu šūnās
4. Latvijas Kultūras akadēmija Anita Vaivade Nemateriālā kultūras mantojuma kvalificēšana un diskvalificēšana: lēmumu pieņemšanas vietas ​

Sanāksmes protokols

2017. gada 4. decembrī Parīzē norisinājās OSMOZE programmas komisijas sēde, kurā tika apstiprināti šādi projekti īstenošanai 2018. – 2019. gadā:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta nosaukums
1. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs Kaspars Tārs Pie vīrusveidīgajām daļiņām piesaistīto antigēnu strukturālie pētījumi ar fāzes KMR
2. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Gunārs Duburs Jaunu poli-ADP_ribozes polimerāzes inhibitoru meklējumi starp 1,4-dihidropiridīnu atvasinājumiem
3. Latvijas Universitāte Guntars Kitenbergs Fluktuāciju parādības magneto-mikrohidrodinamikā
4. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Vitālijs Romanovs Hipersaites hiperkoordinētos 14.grupas (M=SI, Ge) metālorganiskajos savienojumos: konstruēšana, sintēze un fizikāli-ķīmiskie pētījumi
5. Latvijas Universitāte Jelena Vladimirska Taksinomija un aproksimācija dabiskajās valodās 
6. Latvijas Universitāte Linda Daniela Plaisa starp politikas plānošanas dokumentiem un realitāti augstākās izglītības digitalizācijā

Sēdes protokols

2016. – 2017. gadā OSMOZE īstenotie projekti:

Nr.p.k. Institūcija Projekta vadītājs Projekta temats 
1. Latvijas Organiskās sintēzes institūts Dr.chem. Raivis Žalubovskis Bakteriālo ogļskābes anhidrāžu multivalentie inhibitori: molekulārā inovācija pretinfekcijas līdzekļu laukā
2. Latvijas Universitātes Fizikas institūts Dr. phys. Andris Bojarēvičs Nanodaļiņu iemaisīšana metāliskos sakausējumos ar impulsveida elektromagnētisko iedarbību
3. Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts Dr.chem. Donāts Erts ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros
4. Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts Dr. phys. Teodora V. Kirova Dipola blokādes/antiblokādes efekta kontrole Ridberga atomu ansambļos ar elektromagnētiskā lauka palīdzību
5. Latvijas Kultūras akadēmija Anita Vaivade, PhD in Arts Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums