COST ir starptautiskās sadarbības programma, kas atbalsta zinātnieku un speciālistu sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās Eiropā. Programma radīta ar mērķi atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.  

COST programmas ietvaros tiek sekmēta un atbalstīta zinātnieku un speciālistu, kurus vieno kopīgas zinātniskās intereses un darbs konkrētā pētījumu jomā, sadarbība:

  • atbalstot konkrētā pētījumu vai tehnoloģiju jomā strādājošo zinātnieku un speciālistu sadarbības tīkla izveidošanu un darbību (COST akcijas veidā);
  • organizējot zinātniskās konferences un apmācības seminārus jaunajiem zinātniekiem;
  • nodrošinot īstermiņa zinātnieku un speciālistu darba vizītes pieredzes apmaiņai;
  • atbalstot zinātnisko publikāciju izdošanu.

COST programmu ar Eiropas Savienības atbalstu1971. gadā izveidoja 18 Eiropas valstis: toreizējās 15 Eiropas Savienības dalībvalstis, kā arī Norvēģija, Šveice un Turcija. Pašlaik COST programmas dalībnieces ir 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, Apvienotā Karaliste, Islande, Norvēģija, Šveice, Turcija, Armēnija, Gruzija, Moldāvija, Ukraina, Albānija, Bosnija-Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Ziemeļmaķedonija, sadarbības partnere - Izraēla un partnere - Dienvidāfrikas Republika.  

Lai nodrošinātu COST programmas darbību ilgtermiņā COST dalībvalstis 2013. gada septembrī izveidoja COST asociāciju.

Latvija piedalās COST programmas aktivitātēs kopš 1997. gada, un programmas dalībvalsts statusu ieguva 1999. gadā.

COST programmas darbības pamatā ir „bottom-up” princips – iniciatīva uzsākt sadarbību (jaunu COST akciju) tiek pieteikta no potenciālajiem zinātniskās sadarbības dalībniekiem – zinātniekiem un nozares speciālistiem. Jaunas COST akcijas tēmu brīvi izvēlas un piesaka paši tās dalībnieki – zinātnieki un speciālisti, iesniedzot COST konkursā akcijas pieteikumu. COST akciju konkurss ir atvērts nepārtraukti ar akciju pieteikumu pieņemšanas termiņu reizi gadā.

Plašāka informācija par COST programmu atrodama tīmekļa vietnē www.cost.eu