Starptautiskā programma


 

EUREKA logo

EUREKA klasteru programma

Par programmu

EUREKA ir starptautiskās sadarbības tīkls, kuru 18 valstis izveidoja 1985. gadā, lai sekmētu Eiropas rūpniecības un ekonomikas konkurētspēju pasaules tirgū. Kopš tā laika EUREKA ir paplašinājusies, iekļaujot vairāk nekā 45 valstis Eiropā un ārpus tās, kurām ir vienādi mērķi un kurām ir pieejams nacionālais finansējums organizācijām, kuras vēlas piedalīties dažādās EUREKA programmās. Latvija ir pilntiesīga programmas dalībvalsts kopš 2000. gada.

Viena no EUREKA programmām ir EUREKA Klasteru programma. EUREKA Klasteru programmā kopumā ir ietverti pieci klasteri, Latvija aktīvi piedalās Xecs klasterī.

Sīkāka informācija EUREKA mājaslapā.

Xecs klasteris

Xecs ir EUREKA klasteris, kas īpaši izstrādāts, lai paātrinātu ilgtspējīgas rūpnieciskās inovācijas tempu elektronikas komponentu un sistēmu (Electronics Components & Systems; ECS) kopienā. Xecs veido un vada EUREKA sadarbībā ar trīs ECS asociācijām – AENEASInside un EPoSS.

Xecs atbalsta projektus, kas ir saistīti ar ECS, kā arī ar mikro un nanoelektroniku balstītām sistēmām un lietojumprogrammām. Projektos var piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi, lielie uzņēmumi, kā arī pētniecības organizācijas – universitātes un zinātniskie institūti. Latvijas komersantiem (uzņēmumiem) ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar juridiskās personas statusu, savukārt Latvijas pētniecības organizācijām – Zinātnisko institūciju reģistrā.

Detalizēta informācija par programmas mērķiem un atbalstāmajām darbībām ir pieejama Xecs ceļvedī “ECS Stratēģiskā pētniecības un inovāciju programma” (ECS Strategic Research & Innovation Agenda).

Kontaktinformācija