Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 3.9. apakšpunktā noteiktās funkcijas kārtot Zinātnisko institūciju reģistru, apstiprinātas  veidlapas: