Starptautiskā programma


 

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma

Latvijas un Ukrainas divpusējās sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju jomā uzsākta, balstoties uz 1995. gada 21. novembrī Kijevā parakstīto Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības vienošanos, lai veicinātu Latvijas un Ukrainas sadarbību zinātniskās izpētes un tehnoloģiju attīstības jomās. 2015. gada 31. decembrī tika noslēgta vienošanās par divpusējās sadarbības programmas īstenošanu zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Programma atbalsta:

  • zinātniski pētniecisko projektu īstenošanu ar abu pušu līdzdalību;
  • savstarpējas zinātnieku un speciālistu apmaiņas vizītes zinātnisko sakaru paplašināšanai.

Programmas darbību koordinē:

  • no Ukrainas puses – Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija;
  • no Latvijas puses – Izglītības un zinātnes ministrija.

LZP kontaktpersona: