Digitālās humanitārās zinātnes logo

2022.gada 25.augustā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Digitālās humanitārās zinātnes” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2022. gada 14. jūlija rīkojumam Nr. 511 “Par valsts pētījumu programmu “Digitālās humanitārās zinātnes””.

Programmas mērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu attīstīšana, ekosistēmas fragmentācijas mazināšana un resursu globālās konkurētspējas veicināšana. VPP nodrošinās vismaz 140 dažādu humanitāro zinātņu digitālo resursu ilgtermiņa uzturēšanas atbalstu un attīstības iespējas līdz 2024. gadam.

Programmas kopējais finansējums ir 1,3 milj. eiro. Viena projekta pieteikuma maksimālais finansējums nepārsniedz 1 217 724 eiro.

Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu  – viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projekta pieteikumu, un projekta pieteikumam programmas ietvaros ir jāaptver visi MK rīkojuma 6. un 7. punktā noteiktie uzdevumi.

Projekta īstenošanas termiņš ir 36 mēneši.

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 30 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2022. gada 23. septembrim (plkst. 23.59).

infografika
infografika