Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  6. uzdevums “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes bērnu veselības iznākumu mērīšanai, monitorēšanai un uzlabošanai”. Atklātajā projektu pieteikumu konkursā par 6. uzdevuma īstenošanu tika saņemti trīs projektu pieteikumi. Programmas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  5. uzdevums “Attīstīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes antimikrobiālās rezistences izplatības risku novērtēšanai un ierobežošanai, kā arī sniegt zināšanas par jaunām pieejām un metodēm HIV izplatības ierobežošanas politikas pilnveidošanai un jaunām…
  Statuss:
  Īstenošanā
  4. uzdevums “Iegūt zināšanas cilvēka biomonitoringa programmas izveidei, novērtējot pesticīdu, smago metālu un atsevišķu organisko piesārņotāju izplatību Latvijas iedzīvotāju paraugos, kā arī noskaidrojot, vai aizliegto pesticīdu atliekvielām ir…
  Statuss:
  Īstenošanā
   Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursa ietvaros bija plānots finansēt vienu projektu par katru Ministru Kabineta 2023. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 629 “Par valsts pētījumu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursa ietvaros bija plānots finansēt vienu projektu par katru Ministru Kabineta 2023. gada 26. septembra rīkojuma Nr. 629 “Par valsts pētījumu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  VPP “Sports” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemts viens projektu pieteikums. Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēma lēmumu par finansējuma piešķiršanu šādam…
  VPP “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 4 projektu pieteikumi. Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  VPP „”Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstība” 2023.- 2025.gadam” projektu atklātā konkursa ietvaros saņemti 2 projektu pieteikumi. Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026. gadam (turpmāk – programma) atklātā projektu pieteikumu konkursā tika saņemts viens projektu pieteikums. Programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties…
  “Kombinēts viegls un augstas temperatūras izturīgs hibrīda kompozīts kombinētai dronu aizsardzībai no tiešās enerģijas ieročiem” VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA Sākums – 20.12.2021.             …