Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas logo

2022.gada 24.augustā Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projektu pieteikumu atklāto konkursu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija rīkojumam Nr. 510 “Par valsts pētījumu programmu “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas””.

Programma dos iespēju līdz 2026. gadam īstenot un finansēt pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās. Latvija ir CERN asociētā dalībvalsts un VPP veicinās valsts pilnvērtīgu dalību CERN, sekmēs jaunas sadarbības iespējas Latvijas zinātniekiem, kā arī augstskolu mācību spēkiem un studentiem, tādējādi stiprinot Latvijas pētniecības ekselenci un attīstību.

Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu par MK rīkojuma 6. punktā noteikto visu uzdevumu izpildi. Projekta maksimālais finansējums ir – 1 395 000 euro. Projekta īstenošanas termiņš ir 48 mēneši.

Projekta pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vairāk kā vienu projekta pieteikumu par MK rīkojuma 6. punktā noteiktajiem uzdevumiem. Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 30 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2022. gada 22. septembrim (plkst. 23.59).

infografika

 

infografika