Kas ir zinātniskās ekspertīzes komisija?

Zinātniskās ekspertīzes komisija ir ar Latvijas Zinātnes padomes 2020. gada 2. septembra rīkojumu Nr. 30 izveidota darba komisija, kuras mērķis ir veikt Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) 2. un 6. punktā noteiktos uzdevumus.

No kā sastāv zinātniskās ekspertīzes komisija?

Zinātniskās ekspertīzes komisijas sastāvā ir Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju deleģētie pārstāvji.

Kādi ir Zinātniskās ekspertīzes komisijas uzdevumi un pienākumi?

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – MK noteikumi)  6.1. apakšpunktu, zinātniskās ekspertīzes komisija izvērtē padomes eksperta pieteikuma, kas iesniegts, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu, atbilstību MK noteikumu 3. punktā noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem, ievērojot MK noteikumu 2. punktā noteiktos zinātniskās darbības rezultātus attiecīgajā zinātnes nozarē, kā arī MK noteikumu 4. punktā ietverto nosacījumu. Pamatojoties uz novērtējumu, komisija pieņem lēmumu par padomes eksperta pieteikuma izvērtēšanas rezultātiem atbilstoši MK noteikumu 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktam.

Kad notiek Zinātniskās ekspertīzes komisijas sēdes?

Zinātniskās ekspertīzes komisijas sēdes tiek organizētas katra mēneša pirmajā ceturtdienā.

*augustā sēde netiek organizēta

Lai eksperta tiesību kandidāta pieteikums tiktu izskatīts sēdē, to jāiesniedz Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā.

 • Modra Murovska

  • Komisijas priekšsēdētāja, Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Zaiga Krišjăne

  • Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Dāvids Fridmanis

  • Latvijas Zinātnes padomes Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

 • Andra Kalnača

  • Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Edīte Kaufmane

  • Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Olga Kononova

  • Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

 • Kaspars Kovaļenko

  • Latvijas Zinātnes padomes Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

 • Velta Ļubkina

  • Latvijas Zinātnes padomes Sociālo zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Rūta Muktupāvela

  • Latvijas Zinātnes padomes Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisijas pārstāve

 • Oļģerts Nikodemus

  • Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis

 • Evita Straumīte

  • Latvijas Zinātnes padomes Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisijas pārstāve

 • Andris Zeltiņš

  • Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu ekspertu komisijas pārstāvis