Nacionālā programma


 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 725 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība. Programmu īsteno Latvijas Zinātnes padome.   

Projektā izpildē jāiesaista augstskolās studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti. Projektu atbilstību zinātniskajiem kritērijiem nodrošina neatkarīgi ārvalstu eksperti. Projektus izvērtē atbilstoši Apvārsnis 2020 principiem, piemērojot projekta zinātniskajai kvalitātei īpatsvaru 50% apmērā, projekta rezultātu ietekmei īpatsvaru 30% apmērā un projekta īstenošanas iespējām un nodrošinājumam īpatsvaru 20% apmērā no kopējā vērtējuma. Projektu konkursus paredzēts organizēt katru gadu.


Izsludināts fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātais konkurss

  • Projektu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 30.aprīlis. (plkst. 23.59:59).
  • Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 28 630 837 eiro.

Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

  • Konkursa nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un cita dokumentācija pieejama ŠEIT.

Projektu konkursi

2023. gada 15.maijā noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2023. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa projektu iesniegšanas termiņš. Tika saņemti 583 projektu pieteikumi.

Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 18 041 323 eiro.

Viena projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2023. gada atklātā konkursa projektu iesniegumu pārskats

2022.gada 25. septembrī noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2022. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš. Tika saņemts līdz šim augstākais iesniegumu skaits – 600 iesniegumu. 577 no tiem tika novērtēti kā atbilstoši administratīvās atbilstības prasībām, un līdz 14. decembrim tika veikta to zinātniskā izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu iesniegumu apstiprināšanu finansēšanai vai noraidīšanu. 327 jeb 56,7% no tiem tika novērtēti kā atbilstoši virs sliekšņa prasībām – vismaz 4 punkti kritērijā Zinātniskā kvalitāte, vismaz 3 punkti Ietekme, vismaz 3 punkti kritērijā Īstenošanas iespējas un nodrošinājums, kā arī vismaz 10 punkti kritēriju kopsummā. Pieejamais finansējums ļāva atbalstīt 43 visaugstāk novērtētos projektus.

Papildus: 

​​​​​​​

  • 2021. gada 5. maijā izsludinātajā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2021. gada atklātajā konkursā. Konkursa rezultātā tika finansēti 76 projekti visos Ministru kabineta noteiktajos prioritārajos virzienos zinātnē. Tika saņemti 579 projekta iesniegumi.
  • LZP zinātniskajai izvērtēšanai virzīja 574 projekta iesniegumus. Katram projekta iesniegumam tika piesaistīti divi ārvalstu zinātniskie eksperti ar pieredzi attiecīgajā zinātnes nozarē un projekta tematikā.
  • Papildus:

FLPP konkurss ir veidots tā, lai tas notiktu vienu reizi gadā. 2018. gada 2. konkurss notika, lai izlīdzinātu budžeta līdzekļus un konkurss varētu notikt katru gadu. 2020. gada individuālo grantu konkurss tika izsludināts pateicoties 2020.gada 11. augusta MK  sēdei, kurā valdība izlēma piešķirt ārkārtas līdzekļus COVID-19 seku mazināšanai pētniecībai šādā veidā. 

FLPP vizuālā identitāte

FLPP logo ir vairāki veidi. 

Logo latviešu valodā
FLPP Logo angļu valodā
Logo angļu valodā