• Jautājums: ja projektā tiek nodarbināti divi studējošie tikai uz diviem mēnešiem viena gada laikā, kur katra studējošā  iesaiste ir 0,25 PLE katrā mēnesī, vai šis PLE tiek iekļauts visu studējošo kopējās slodzes aprēķinā?

Ievērojot, ka katrs studējošais ir nodarbināts projektā ar vismaz 0,25 PLE attiecīgajā projekta īstenošanas posmā, tad šo studējošo PLE tiek iekļauts visu studējošo kopējās slodzes aprēķinā. Vienlaikus lūdzam ievērot, ka studējošie projektā tiek iesaistīti atbilstoši projekta tematikai, mērķim un uzdevumiem.

  • Jautājums: Ja es šobrīd norādu studējošais 1 un 1PLE. Bet patiesībā man būs studējošais 1; 2; 3 un 4, katram 0.25 PLE. Vai tā var?

Jānorāda visi plānotie studenti, ja pagaidām nav zināmi konkrēti studenti, tad var norādīt Students1, Students2,… Ja norādīsiet vienu, bet pēc fakta būs četri, līdz ar to var mainīties zinātniskās grupas skaitliskais sastāvs par vairāk kā 50%, tad būs jāsniedz iesniegums ar pamatojumu par zinātniskās grupas izmaiņām atbilstoši MK 725 41.punktam.

  • Jautājums: Vai ir kādi limiti vadītāja noslodzei? Minimālā vērtība PLE?

Nav noteikta minimālā slodze/minimālā PLE vērtība projekta vadītājam. Plānojot projektu ir jāņem vērā projekta vadītāja uzdevumi un pienākumi un tam atbilstoši ir jāplāno projekta vadītāja slodze, lai nodrošinātu šo uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

  • Jautājums: Ja studējošais tiek nodarbināts kā brīvprātīgais darbinieks, vai tas skaitās pie studējošo PLE kritērija?

Ja studējošais tiek iesaistīts projektā kā brīvprātīgais darbinieks un viņa slodze tiek uzskaitīta un ja studējošā vidējā slodze nav mazāka par 0,25 PLE nostrādātajā periodā, šī slodze tiek ieskaitīta visu studējošo kopējās slodzes aprēķinā.

  • Jautājums: Vai, rēķinot kopējo PLE,  tiks ņemtas vērā stundas, kas veidojas no slimības un atvaļinājuma naudas izmaksām, kā arī atvaļinājuma kompensācijas izmaksām darbiniekam pārtraucot darba attiecības projekta laikā.  

Uz PLE izpildi var attiecināt arī laiku, kas pēc projekta zinātniskās grupas darba līgumā atrunātās slodzes un, pamatojoties uz iepriekš nostrādāto slodzi ietver Darba likumā noteiktos ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, pārejošu darbnespēju, asins donoru brīvdienas, kā arī apmaksātos papildatvaļinājumus par bērniem.