Starptautiskā programma


 

Baltic Bonus programma sekmē starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, atbalstot Latvijas zinātnieku un uzņēmēju partnerību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstu vai Baltijas jūra reģiona ES dalībvalstu zinātniekiem un uzņēmējiem.

Iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētie mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kuri kopā ar sadarbības partneriem no Baltijas valstīm vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm – Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas un/vai Polijas, kas ir izstrādājušas vai īsteno virs kvalitātes sliekšņa novērtētus pētniecības vai inovācijas projektus.