Latvijas Zinātnes padomes eksperts ir zinātnieks, kurš ir sasniedzis noteiktus zinātniskās darbības rezultātus zinātnes nozarē atbilstoši izvirzītajiem eksperta kvalifikācijas kritērijiem un kuram padome piešķīrusi eksperta tiesības zinātnes nozarē. Eksperta tiesības tiek piešķirtas uz trim gadiem, un tās var būt piešķirtas vairākās zinātnes nozarēs.

Padome piešķir eksperta tiesības zinātnes nozarē zinātniekiem, kuri pēdējo triju gadu laikā ir izpildījuši Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 320 “Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” 3. punktā minētos eksperta kvalifikācijas kritērijus, sasniedzot 2. punktā noteiktos zinātniskās darbības rezultātus attiecīgā zinātnes nozarē.

Zinātniekus, kuriem ir Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības, padome var iesaistīt zinātnisko projektu vērtēšanā, kā arī Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības ir nepieciešamas promocijas padomju locekļiem.

Pieteikšanās Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesībām no 2018. gada 19.maija notiek tikai elektroniski, izmantojot Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu. Plašāka informācija un pamācības pieejamas sistēmas sadaļā “Sistēmas lietotāja materiāli“.