2024. gada 15. februārī tiek atvērts ikgadējais Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda projektu konkurss.
Konkursā var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās, zinātniskajās institūcijās un uzņēmumos strādājošie speciālisti, zinātnieki vai akadēmiskais personāls. Projektā jābūt iesaistītiem dalībniekiem no visām trim Fonda dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas un Taivānas. Projektā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.
Projekta pieteikumu gatavo aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu un ievērojot konkursa nolikumā projekta pieteikumam noteiktās prasības. Projekta izpildes laiku var plānot uz trīs gadiem.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

  • eksakto zinātņu jomā – 25 000 euro/ gadā;
  • humanitāro un sociālo zinātņu jomā – 20 000 euro/ gadā.

Latvijas partneris projekta pieteikuma veidlapu iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@lzp.gov.lv.

Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2024. gada 30. aprīlim plkst. 17:00.

Latvijas Zinātnes padome pieņem projektu pieteikumus, pārbauda to atbilstību konkursa nosacījumiem un organizē projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu. Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2024. gada oktobrī/novembrī. Konkursā atbalstīto projektu īstenošana tiks uzsākta 2025. gada 1. janvārī.

  • Konkursa nolikums [PDF
  • Pieteikuma veidlapa [DOCX
  • Projektu zinātniskās kvalitātes vērtēšanas veidlapa [DOCX