Starptautiskā programma


 

Hubert Curien partnerības programma OSMOZE ir Latvijas – Francijas sadarbības programma zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomās. Sadarbības programma tiek īstenota saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvo vienošanos par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Programmas darbība

OSMOZE veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstākās izglītības institūcijām un valsts un privātajiem uzņēmumiem, mobilitātes pasākumu ietvaros saskaņā ar vienošanos, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Finansējums

Sadarbības programmā finansējums paredzēts tikai mobilitātes izdevumu segšanai, apmaksājot šādus Latvijas zinātniskās grupas dalībnieku īslaicīgas (līdz 30 kalendārajām dienām) uzturēšanās izdevumus Francijas Republikā:

  • dienas nauda, lai kompensētu papildu izdevumus, kas rodas komandējuma laikā;
  • ceļa (transporta) izdevumi;
  • izdevumi, kas saistīti ar apdrošināšanas polises iegādi darbiniekam komandējuma laikam;
  • izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā.

Sadarbības projektu īstenošanas ilgums ir divi gadi un finansējumu projekta īstenošanai piešķir katru gadu no jauna.

Sadarbības programmu īstenošana

No Francijas puses:

  • Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrija sadarbībā ar Francijas Republikas Augstākās izglītības un zinātnes ministriju.

No Latvijas puses:

  • Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi.

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona no Francijas puses:
Sandra Urtāne
Francijas institūta Latvijā
starpnozaru projektu koordinatore
Tālr. +371 67201855,
e-pasts: sandra.urtane@institut-francais.lv
Adrese: Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050

No Francijas puses atbildīgā institūcija:
Campus France
Gestion PHC, 28 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 Paris
Tālrunis: +331 40405858
www.campusfrance.org/fr/osmose