Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)2

Cena ar PVN (euro)

1.

Projekta iesnieguma (kopējā projekta summa nepārsniedz 100 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

235,00

0,00

235,00

2.

Projekta izpildes vidusposma vai noslēguma (kopējā projekta summa nepārsniedz 100 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

235,00

0,00

235,00

3.

Projekta iesnieguma (kopējā projekta summa ir no 100 000 euro līdz 400 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

415,00

0,00

415,00

4.

Projekta izpildes vidusposma vai noslēguma (kopējā projekta summa ir no 100 000 euro līdz 400 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

505,00

0,00

505,00

5.

Projekta iesnieguma (kopējā projekta summa ir no 400 000 euro līdz 3 000 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

870,00

0,00

870,00

6.

Projekta izpildes vidusposma vai noslēguma (kopējā projekta summa ir no 400 000 euro līdz 3 000 000 euro) zinātniskā ekspertīze

1 ekspertīzes atzinums

1090,00

0,00

1090,00

Ministru kabineta noteikumi Nr. 313