Latvijas Zinātnes padome piešķir atbalstu Latvijas partneru līdzdalībai ERA-NET COFUND projektu konsorcijos atbalstītu un ar saimniecisku darbību nesaistītu pētniecības projektu īstenošanai.
Lēmumu par atbalstu pētniecības projekta īstenošanai un finansējuma piešķiršanu pieņem Starptautiskās sadarbības programmu pētniecības un tehnoloģiju jomā projektu vērtēšanas komisija.

Atbalsts tiek piešķirts pamatojoties uz:

 • Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.315);
 • Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumiem Nr. 259 “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā”;
 • Padomes iekšējiem noteikumiem “Kārtība, kādā Latvijas Zinātnes padome kā Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” īstenotāja slēdz līgumus ar ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros atbalstītu projektu Latvijas partneriem un nodrošina līgumu izpildes uzraudzību” (iekšējo noteikumu projekts tiek saskaņots ar uzraudzības un sadarbības iestādēm).

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 315 pirmajā kārtā līdz 2023. gada 31. decembrim no Eiropas Reģionālās attīstības fonda plānots atbalstīt un finansēt ne mazāk kā desmit ERA-NET COFUND aktivitātes projektus. Pētniecības projektu atbalstam paredzēti gandrīz 3 miljoni eiro.

Atbalstītie projekti

NR
P.
K.
PROJEKTA NOSAUKUMS, AKRONĪMS PROJEKTA PARTNERI (VALSTS) LATVIJAS DALĪBNIEKA PROJEKTA ZINĀTNISKAIS VADĪTĀJS PROJEKTA
ĪSTENOŠANAS
LAIKS
1. Zāles piegādājošu 3D drukātu pamatņu stratēģija pārceļ implantus cilvēka ķermenim nākošajā personalizācijas līmenī

(Drug Delivering 3D Printed Scaffold Strategy Brings Human Body Implants to Next Level of Personalization),

DD-SCAFF

 • Rīgas Tehniskā Universitāte(Latvija)
 • Lithuanian University of Health Sciences(Lietuva)*
 • Baltic Orthoservice (Lietuva)
Jānis
Ločs
31.07.2018. –

30.01.2021.

2. Uzlabotais polimēru kompozītmateriāls pildīts ar jaunām 2D daļiņām

(Advanced Polymer Composites Filled with Novel 2D Nanoparticles)

NANO2COM

 • Latvijas Universitāte(Latvija)*
 • Kaunas University of Technology(Lietuva)
 • Polumer Institute, Slovak Academy of Sciences(Slovākija)
Andrejs Aņiskevičs 02.07.2018. –

01.07.2021.

3. No atjaunojamām izejvielām iegūtas un nanokristālisko celulozi modificētas kriogēnās izolācijas izstrāde

(Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline)

Bio4Cryo

 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts(Latvija)*
 • Cracow University of Technology(Polija)
 • Warsaw University of Technology(Polija)
 • Damiton FW(Polija)
Uģis
Cābulis
01.09.2018. –

31.12.2021.

4. Lokanas magnētiskas stīgas: to īpašības un pielietojumi

(Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications)

FMF

 • Latvijas Universitāte(Latvija)*
 • Institute of Experimental Physics(Slovākija)
 • Cordouan Technologies(Francija)
Andrejs Cēbers 03.09.2018.–

02.09.2021.

5. Inovatīvie koksni imitējoši biomateriāli 3D drukai

(3D Printable Innovative Biobased Materials for Wood Mimics)

3DPrintInn

 • Rīgas Tehniskā Universitāte(Latvija)
 • Luxembourg Institute of Science and Technology(Luksemburga)*
 • Mass Portal(Latvija)
Sergejs Gaidukovs 03.09.2018. –

02.09.2021.

6. TPP riboslēdzis kā potenciāls antibiotiku mērķa receptors

(Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics)

EXPLORE

 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts(Latvija)
 • University of Bergen(Norvēģija)*
 • Institute of Molecular Genetics (Čehija)
 • Mannheim University of Applied Sciences(Vācija)
 • Universitѐ de Sherbrooke (Kanāda)
Gints
Šmits
01.04.2019. –

31.03.2023.

7. Perovskītu fotokatalizatora tehnoloģijas izstrāde ūdeņraža ieguvei no ūdens sadalīšanas saules gaismas ietekmē

(Engineering of perovskite photocatalysts for sunlight-driven hydrogen evolution from water splitting)

SunToChem

 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (Latvija)
 • Jožef Stefan Institute(Slovēnija)*
 • National Taiwan University (Taivāna)
Jevgenijs Kotomins 01.06.2019. –

31.05.2022.

8. E.Coli jutības atjaunošana pret antibiotiku iedarbību, bloķējot TolCvirzītu izsūknēšanu

(Restoring E. coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated Efflux)

RESET-ME

 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts (Latvija)
 • Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME (Vācija)*
 • Jacobs University (Vācija)
 • University of Helsinki (Somija)
 • University of Cagliari (Itālija)
Aigars Jirgensons 01.04.2019.–

31.03.2022.

9. Kognitīvās kontroles videospēles un mājās balstītas, paš-administrētās neinvazīvas smadzeņu stimulācijas sinerģisko efektu izpēte depresijas simptomu mazināšanā

(Examining the synergistic effects of a cognitive control videogame and a home-based, self-administered non-invasive brain stimulation on alleviating depression)

DiSCoVeR

 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija)
 • Hebrew University(Izraēla)*
 • University of Geneva (Šveice)
 • EPFL (Šveice)
 • Hadassah Medical Center (Izraēla)
 • University Hospital, Ludwig Maximilian University (LMU) (Vācija)
Elmārs Rancāns 01.06.2019.–

31.08.2023.

10. Šķiedras-armēta kompozīta ceļa aizsargbarjeras

(Fibre-reinforced composite road guardrails)

CompoRail

 • Latvijas Universitātes Materiālu Mehānikas institūts (Latvija)
 • GDTech(Beļģija)*
 • Sobelcomp (Beļģija)
 • Desami (Beļģija)
Valdis Leitlands 02.07.2019.–

01.07.2023.

11. ZnMgO materiāli ar maināmu aizliegto zonu Saules gaismas nejūtīgiem UV sensoriem

ZnMgO materials with tunable band gap for solar-blind UV sensors

ZMOMUVS

 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (Latvija)
 • National Sun Yat-sen University(Taivāna)*
 • Center for Physical Sciences and Technology (Lietuva)
 • Institute of Photonics and Nanotechnology (Lietuva)
Laima Trinklere 01.09.2019.–

31.08.2022

12. Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru

(Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier)

NanoTENDO

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Latvija),
 • University of Lodz(Polija)*,
 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija),
 • University of Alcala (Spānija)
Juris
Jansons
01.10.2019.–

31.08.2023.

13. Mikroglijas aktivācijas izpausmes nozīmīgums C4 kompleksa – stratificētos šizofrēnijas pacientos un peļu C4 hiperekspresijas modelī

(Microglial activation in Complement C4-stratified schizophrenic patients and in a mouse model of C4 overexpression)

MicroSchiz

 • Latvijas Universitāte (Latvija),
 • INSERM (Francija),
 • DZNE (Vācija),
 • University of Bern (Šveice)
Baiba Jansone 01.01.2020.–

31.12.2022

14. Nanodaļiņu pārnese caur endotēlija barjeru

(Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier)

NanoTENDO

 • Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija),
 • University of Lodz(Polija)*,
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Latvija),
 • University of Alcala (Spānija)
Ilze
Štrumfa
01.04.2020. –

31.08.2023.

15. Agrīnas diagnostikas un monitoringa algoritma izveide aizkuņģa dziedzera neiroendokrīno audzēju pacientiem

(Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumours)

NExT

 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (Latvija)
 • Fraunhofer Institute for Biomedical Engineering IBMT(Vācija)*
 • Ramon y Cajal University Hospital (Spānija)
 • Biomedical Research Center (Slovākija)
 • National and Kapodistrian University of Athens (Grieķija)
 • Bioquochem Company (Spānija)
Vita
Rovīte
01.01.2020. –

28.02.2023.

16. Oglekļa pastiprināta epoksīda lamināta matrica ar samazinātu uzliesmojamību

(Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability)

MERF

 • Latvijas Universitāte (Latvija)
 • SYNPO,​akciováspolečnost​(Čehija)*
 • Masaryk University​ (Čehija)
 • Kauno Technologijos Universitetas (Lietuva)
 • The Polymer Institute of Slovak Academy of Sciences (Slovākija)
Andrejs Aņiskevičs 01.10.2020. –

30.09.2023.

* – treknrakstā ir norādīts projekta koordinators