Eiropas Partnerība

Projekta nosaukums, akronīms

Latvijas dalībnieks

Projekta ilgums

Sadarbības valstis

PARC

European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals; PARC

Rīgas Stradiņa universitāte

01.05.2022. – 30.04.2029.

Francija, Austrija, Beļģija, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Ungārija, Lietuva, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice, Grieķija, Itālija, Lielbritānija

Eurostars

AI-enhanced-SecOPS; NDM3SEC

SIA “Zabbix”

01.03.2023. – 01.09.2024.

Horvātija