Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotās Latvijas- Ukrainas komisijas apstiprinātie projekti

Zinātnes un tehnoloģiju programmas apvienotā komisija 2023. gada 6.februārī pieņēma lēmumu par atbalstu desmit Latvijas – Ukrainas sadarbības programmas projektu īstenošanai 2023. – 2024. g:

  1. Impact of bacteriophage-derived dsRNA on macrophages in the context of COVID-19 pandemic”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr Daces Pjanovas (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvija) un Dr. Larysas Skivkas (Kijevas Tarasa Ševčenko Nacionālā universitātes Izglītības un zinātnes centra “Bioloģijas institūts”, Ukraina) vadībā.
  2. Development of modelling approaches for a creation of new functionally graded anisotropic materials”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Jevgenija Barkanova (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) un Dr. Gennadiya Lvova (Nacionālās tehniskās universitātes ”Harkovas Politehniskais institūts”, Ukraina) vadībā.
  3. Emerald ash borer: risk-based strategies to prepare for pest management and biological control”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Dārtas Kļaviņas (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvija) un Dr. Katerynas Davydenko (Ukrainas Mežsaimniecības un mežu meliorācijas pētniecības institūts) vadībā.
  4. "Comprehensive system for bioenergy crop yield prediction”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Anda Lazdiņa (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”, Latvija) un Dr. Oleha Prysiazhniuka (Lauksaimniecības Zinātņu akadēmijas Bioenerģijas kultūru un cukurbiešu institūts, Ukraina) vadībā.
  5. Implementation of 2D bi-layered nanomembranes for guided tissue regeneration in endo-perio lesions and periimplantitis”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Viktorijas Kornijenko (Latvijas Universitāte) un Dr. Sergiya Kyrylenko (Sumi Valsts universitāte, Ukraina) vadībā.
  6. Prepolymers based on natural renewable raw material with silylterminated groups for creation of one-component weatherproof adhesives”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Agneses Ābeles (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) un Dr. Volodymyra Sytara (Ukrainas Valsts Ķīmisko tehnoloģiju universitāte) vadībā.
  7. Plasmonic light trapping for highly efficient thin films solar cells”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Jevgenija Kaupuža (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija) un Dr. Anatoliya Evtukha (Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas V.E. Lashkaryova Pusvadītāju fizikas institūts) vadībā.
  8. Novel copper-loaded wound healing patches with advanced regeneration capacity and antibacterial effect”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Maksyma Pogorielova (Latvijas Universitāte) un Dr. Romana Moskalenko (Sumi Valsts universitāte, Ukraina) vadībā.
  9. Best Practice University: Transformation and Adaptation Process in Challenging Environments”, kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Karinas Palkovas (Rīgas Stradiņa universitāte) un Dr. Oļenas Agapovas (Nacionālā aviācijas un kosmosa universitātes Harkovas aviācijas institūts”, Ukraina) vadībā.
  10. Enhanced use of environment friendly biodegradable packages for dairy products (BIOPACK Dairy), kurā iesaistītas zinātnieku grupas Dr. Sandras Muižnieces-Brasavas (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvija) un Dr. Sergii Verbytskyi (Lauksaimniecības Zinātņu akadēmijas Pārtikas resursu institūts, Ukraina) vadībā.