Starptautiskā programma


 

Sadarbība zinātnē starp Latvijas Republiku un Ķīnas Republiku (Taivānu) tika uzsākta 1997.gadā ar divpusēja sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Zinātņu akadēmiju un Taivānas Nacionālo zinātnes padomi. Pēc Taivānas Nacionālās zinātnes padomes iniciatīvas šī sadarbība tika paplašināta 2000.gadā izveidojot trīspusēju Latvijas–Lietuvas–Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fondu.

Fondu izveidoja Ķīnas Republikas Nacionālā zinātnes padome, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. 2000.gada rudenī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra Kārļa Greiškalna vizītes laikā Taipejā tika parakstīta Taivānas–Lietuvas–Latvijas vienošanās par Fonda izveidošanu un sadarbības programmas uzsākšanu.

Fonda mērķis ir veicināt un attīstīt sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomās, atbalstot zinātniski pētniecisku sadarbības projektu, kuros piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu dalībnieki, īstenošanu, atbalstot savstarpējas zinātnisko darbinieku un speciālistu apmaiņas vizītes un kopīgu konferenču organizēšanu lai veicinātu savstarpēju izpratni par zinātnes attīstību, kultūru, ekonomiku un politiku Fonda dalībvalstīs.