Projektu konkursi FLPP FLPP Jaunumi
FLPP seminārs 17. aprīlī

Latvijas Zinātnes padome (LZP) aicina Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) projektu iesniedzējus pieteikties informatīvajam semināram, kas tiešsaistē notiks 17. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.30, lai uzzinātu vairāk par projektu iesniegšanu un īstenošanu.  2024. gada konkursa projektu iesniegšanas termiņš ir 30. aprīlis un galvenais mērķis - jaunu zināšanu radīšana un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs.

Informatīvajā seminārā būs iespēja uzzināt vairāk gan par būtiskākajām izmaiņām šogad izsludinātajā konkursā, gan 2023. gada projektu rezultātiem un pieteikumu ekspertīzes atziņām. Semināra laikā būs iespēja uzklausīt arī pētījumu projektu pieredzes stāstus. 

2024. gada konkursā pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir 28 630 837 (divdesmit astoņi miljoni seši simti trīsdesmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit septiņi) euro kuru atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 725  “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība” 26. punktam izlieto projektu finansēšanai, projektu iesniegumu, projektu vidusposma zinātnisko pārskatu un projektu noslēguma zinātnisko pārskatu ekspertīzes organizēšanai, ārvalstu zinātnisko ekspertu atlīdzībai, kā arī komunikācijas pasākumiem.

Lūgums pieteikties dalībai seminārā un līdz 2024. gada 16. aprīlim (plkst. 13.00) aizpildīt reģistrācijas formu. Visiem reģistrētajiem semināra dalībniekiem tiks nosūtīta saite uz MS Teams pasākumu dienu pirms semināra norises.

Informatīvā semināra darba kārtība

10.00 - 10.15 Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvja prezentācija (pārstāvja vārds tiks precizēts);

10.15 - 10.40 Būtiskākās izmaiņas 2024. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā, atbildes uz jautājumiem

  • Ineta Kurzemniece, LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore;

10.40 – 11.00 Informācija par 2023.gada projektu konkursa rezultātiem un pieteikumu ekspertīzes atziņām, atbildes uz jautājumiem:

  • Arnis Kokorevičs, LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vadītājs un
  • Santa Zirne, LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vecākā eksperte;

11.00 - 11.30 Divu pētījumu projektu pieredzes stāsti (pieredzes stāstu dalībnieku vārdi tiks precizēti)

  • Dr. oec. Ieva Zemīte - Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Kultūras un mākslu institūta asociētā profesore un vadošā pētniece, LKA un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās maģistra studiju programmas "Radošās industrijas un izaugsmes menedžments" direktore
  • Profesors Jānis Kloviņš – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Starpbrīdis 15 minūtes

11.45 – 12.10 Informācija par 2024. gada pētījumu projektu konkursa nosacījumiem, projektu iesniegšanu un vērtēšanu, atbildes uz jautājumiem:

  • Ineta Kurzemniece, LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore;

12.10 – 12.30 Informācija par pētījumu projektu īstenošanu un uzraudzību, atbildes uz jautājumiem:

  • Vineta Grieķere, LZP Pētniecības programmu nodaļas vadītāja

Ja rodas kādi jautājumi par semināra tehnisko norisi, lūgums sazināties ar sabiedrisko attiecību speciālisti Lieni Bērziņu pa e-pastu liene.berzina@lzp.gov.lv

Semināra norises videoieraksts pēc tā norises būs pieejams Latvijas Zinātnes padomes Youtube kanālā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumu Nr.725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība” 9. un 10.punktu LZP nodrošina Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izsludināšanu un vērtēšanu.