Statuss:
Noslēdzies
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) logo

Modificētu celulozes šķiedru sorbentu pielietojums radioaktīvā ūdeņraža (tritija) un citu radionuklīdu koncentrēšanai no piesārņotām vidēm un toksisko īpašību novērtējums: paņēmiena aprobācija Latvijā uzglabāto kodolreaktoru ūdens atlieku attīrīšanai

Sākums: 12/2020  Noslēgums: 12/2021

Projekta numurs

lzp-2020/2-0213

Finansējums

100 389 EUR

Projekta vadītājs

Ingars Reinholds

Projektu īsteno

Latvijas Universitāte

Zinātnes nozare

Ķīmija; Bioloģija

Kopsavilkums

Radioaktīvais ūdeņradis tritijs (beta daļiņu starotājs)un citi izotopi (piemēram, Cēzijs 137, gamma starotājs) to relatīvi ilgās stabilitātes dēļ ir apkārtējās vides ekosistēmai un iedzīvotāju veselībai bīstami radionuklīdi, kas uzkrājas kodolreaktoru dzesēšanas ūdens atliekās. Radioaktīvu atkritumu utilizācija ir globāla problēma, kas būtiski attiecināma uz Latvijas situāciju, ar vairāk nekā desmit gadus ieilgušu Salaspils kodolreaktora objekta likvidācijas procesu. Reaktora teritorijā joprojām atrodas ap 120 kubikmetri radioaktīvo atkritumu, tai skaitā radionuklīdus saturošs tritija ūdens. Projekta mērķis ir izstrādāt paņēmienu zemas aktivitātes tritija un citu nuklīdu izdalīšanai no ūdens, pielietojot aktivētu celulozes acetāta filtru sistēmu. Plānots veikt adsorbcijas kinētikas novērtējumu un veikt toksisko īpašību novērtējumu pirms un pēc tritija dekontaminācijas, aprobējot metodi reālu kodolreaktora ūdens paraugu apstrādei. Pētījumu veiks starpdisciplināra radiācijas un fizikālās ķīmijas un biologu pētnieku grupa, iekļaujot pieredzējušus zinātniekus, vienu jauno zinātnieku, doktorantūras un bakalaura studentus, sekmējot to zinātniskās kapacitātes celšanu projekta gaitā. Par rezultātiem tiks ziņots vienā starptautiskā konferencē, rezultāti tiks publicēti vienā Open Acess zinātniskajā žurnālā. Plānots sagatavot ziņojumu par rīcībpolitikas ieteikumiem radioaktīvo atkritumu drošības jomas uzlabošanai.

Projektu konkurss:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu konkurss