Nr. Eiropas Partnerība Konkursa atvēršana Konkursa 1.kārtas  deadline Latvijas ieguldījums konkursa budžetā, EUR Saite uz konkursa vietni
1. Eiropas Partnerība ERA4Health, konkurss CARDINNOV 07.12.2022. 07.02.2023./ 16:00 (CET) 500 000 https://era4health.eu/cardinnov-2023/
2. EUREKA Xecs klasteris 29.09.2022. 23.02.2023./ 17:00 (CET) 600 000 https://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-xecs-2023
3. Eiropas Parnerība ERA4Health, konkurss HealthEquity 13.01.2023. 14.03.2023./ 15:00 (CET) 600 000 https://era4health.eu/healthequity-2023/
4. Eiropas Partnerība                      Innovative SMEs,                        konkurss Eurostars 10.02.2023. 13.04.2023./ 14:00 (CET) 600 000 https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2023-call-4
5. Eiropas partnerība SBEP “The Sustainable Blue Economy Partnership”    13.02.2023. 14.04.2023./ (15 CET) 600 000 https://proposals.etag.ee/sustainable-blue/2023
6. Eiropas Partnerība THCS, konkurss Healthcare of the Future 01.04.2023.

23.05.2023 – nodomu apliecinājums (īsā versija, obligāts)

13.06.2023 – pilnā projekta iesniegšana
600 000 https://www.thcspartnership.eu/funding/announcement-of-the-joint-transnational-call-for-proposals-healthcare-of-the-future-.kl