Starptautisko programmu projektu konkursi 2022./2023.gadā 

Nr. 

Eiropas Partnerība vai EUREKA 

Konkursa atvēršana 

Konkursa 1.kārtas  deadline 

LZP ieguldījums konkursa budžetā, EUR 

1. 

Eiropas Partnerība  Key Digital Technologies 

03.05.2022. 

21.09.2022./  17:00 (CET) 

600 000 

2. 

Eiropas Partnerība Water4All 

01.09.2022. 

31.10.2022./ 15:00 (CET) 

500 000 

3. 

Eiropas Partnerība CETPartnership 

14.09.2022. 

23.11.2022./  14:00 (CET) 

400 000 

4. 

Eiropas Partnerība DUT 

21.09.2022. 

21.11.2022./  13:00 (CET) 

400 000 

5. 

EUREKA Xecs klasteris 

29.09.2022. 

23.02.2023./    17:00 (CET) 

600 000