LZP aicina izmantot iespēju saņemt atbalstu ceļošanas izdevumu segšanai

 

Jūs variet pieteikties un saņemt atbalstu:

 • ja pārstāviet organizāciju, kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā;
 • ja pārstāviet organizāciju, kas ir publiskas personas kapitālsabiedrības vai meitas sabiedrības publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

Ierobežojumi

 • Atbalstu var saņemt, ja tīklošanas pasākums ir "Apvārsnis Eiropa" 2. pīlāra tematiskās kopas vai kopuzņēmumi (Joint Undertakings)/ Eiropas Partnerības (European  Partnerships), kas uzskaitītas attēlā (skatīt zemāk) pie II pīlārā. Aktuālo tīklošanas pasākumu sarakstu skatīties šeit (Informācijai- saraksts nav galējs un tas var tikt papildināts, ja dalībnieki atrod reģionālu/starptautisku tīklošanās pasākumu, kas atbilst tematiskajām jomām, bet vēl nav atrodams sarakstā);
 • Dalībniekam atrodot reģionālu/starptautisku tīklošanās pasākumu, kas atbilst tematiskajām jomām, bet vēl nav atrodams sarakstā, lūgums sazināties ar Zani Zondaku zane.zondaka@lzp.gov.lv
 • Vienam pasākumam tiek atbalstīti līdz 10 dalībniekiem no vienas organizācijas;
 • Maksimālais finansējuma apjoms kas ir pieejams vienam dalībniekam vienam braucienam ir līdz 1000 EUR, ievērojot samērīguma principu;
 • Minimālas prasības pieteicējiem pieejamas šeit. 

Lai pieteiktos, ir nepieciešams:

 • Parakstīts komandējuma rīkojums no institūcijas kuru pārstāv Latvijas dalībnieks, ar norādi par komandējuma finansējuma avotu – LZP finansējums - Transnational network of national contact points (NCPS) for Widening participation and strengthening the European Researsch Area finansējums;
 • Parakstīts iesniegums par Latvijas dalībnieka dalību pasākumā
 • Apstiprinājums no pasākuma rīkotāja, ka Latvijas dalībnieks ir reģistrēts pasākumam.

 

Pirms brauciena:

 • Kad dokumenti ir saņemti un tie atbilst prasībām - ar  Latvijas dalībnieku tiek noslēgts līgums par izdevumu kompensāciju.

Pēc atgriešanās no komandējuma Latvijas dalībnieks LZP iesniedz:

 • Saturisko atskaiti par dalību tīklošanās pasākumā. 
 • Komandējuma finanšu atskaiti par faktiski veiktajiem izdevumiem, pievienojot izdevumus apliecinošos dokumentus.

Ceļojuma atbalsta kārtības infografika: 

Atskaites lūgums iesniegt saskaņošanai 10 dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma NKP darbiniecei silvija.goruza-krumina@lzp.gov.lv, pēc atskaišu saskaņošanas tās dalībniekam nepieciešams nosūtīt uz LZP e-pastu pasts@lzp.gov.lv .

Dokumenti tiek pieņemti un izvērtēti rindas kārtībā, bet ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms pasākuma.

Pieteikumi izdevumu kompensācijai tiek apstiprināti rindas kārtībā, noteicošais ir pieteikuma saņemšanas laiks LZP elektroniskā pasta adresē pasts@lzp.gov.lv

Neskaidrību gadījumā sazināties ar kontaktpersonu Zani Zondaku: zane.zondaka@lzp.gov.lv

 

 

attels

NCP_WIDERA.NET projekta komanda aicina iesniegt pieteikumu otrajai pieredzes apmaiņas vizītei uz: 

 • Tamperes unviersitāti (Tampere University | Research and Innovation Services) https://www.tuni.fi/en  
 • Atrašanās vieta: Tampere, Somijā
 • Kopējais delegācijas dalībnieku skaits (RMA): 25
 • Pretendentu pieredzes līmenis: vismaz divu gadu pieredzē pētniecības vadīšanas un atbalsta speciālista amatā (research managers and administrators)
 • Datums: 2024. gada 14. –16. maijs
 • Latvijas delegācija: 2 pretendenti

Lai pieteiktos jānosūta:

 1. Pieteikuma veidlapa angļu valodā 
 2. Apstiprinājums no zinātniskās institūcijas par atbalstu dalībniekam pieredzes apmaiņas braucienā, angļu valodā

Pieteikumu lūgums nosūtīt uz e-pastu: darja.aksjonova@lzp.gov.lv

Pieteikšanās termiņš 2024.gada 8.aprīlis

Vairāk par pieredzes apmaiņas vizīti iespējams uzzināt šeit.  


Ncp_widera.net, ES finansētais Nacionālo kontaktpunktu tīkla projekts līdzdalības paplašināšanai un Eiropas Pētniecības telpas stiprināšanai – Horizon Europe WIDERA (projekts Nr. 101055286), paredz trīs dienu pieredzes apmaiņas vizītes uz vadošajām pētniecības organizācijām Spānijā, Vācijā, Itālijā un Somijā. Pieredzes apmaiņas braucienu mērķis ir sniegt daudzsološiem pētniecības vadītājiem un administratoriem (RMA) no paplašināšanās (Widening) valstīm iespēju piekļūt labākajai praksei un tīkliem, apmeklējot vadošās pētniecības organizācijas. 

NCP_WIDERA.NET projekta komanda aicina iesniegt pieteikumu pirmajai pieredzes apmaiņas vizītei uz: 

 • Katalonijas bioinženierijas institūts (Fundacio Institut de Bioenginyeria de Catalunya – IBEC) https://ibecbarcelona.eu/ 
 • Atrašanās vieta: Barselona, Spānija
 • Kopējais delegācijas dalībnieku skaits (RMA): 25
 • Pretendentu pieredzes līmenis: pieredzējuši un agrīnā karjeras posmā
 • Datums: 2024. gada 14. –16. februāris
 • Latvijas delegācija: 2 pretendenti

Lai pieteiktos jānosūta:

 1. Pieteikuma veidlapa angļu valodā 
 2. Apstiprinājums no zinātniskās institūcijas par atbalstu dalībniekam pieredzes apmaiņas braucienā, angļu valodā

Pieteikumu lūgums nosūtīt uz e-pastu: sarmite.mickevica@lzp.gov.lv

Pieteikšanās termiņš 2024.gada 26.janvāris

Vairāk par pieredzes apmaiņas vizīti iespējams uzzināt šeit.  

Latvijas Zinātnes padome (LZP) kopā ar WIDERA NET projekta partneriem piedāvā iespēju izmantot ekspertu datu bāzi, lai iesniegtu projekta pieteikumus priekšpārbaudei. 

Iespēju var izmantot tie interesenti, kuri gatavo projekta pieteikumu sekojošu programmu ietvaros:

 • II Pīlāra klasteros
  • Veselība; Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība; Civilā drošība sabiedrībai; Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss; Klimats, enerģētika un mobilitāte; Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
 • Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana (Widening)
 • Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana
 • Eiropas Inovāciju padome Pathfinder Apvārsnis Eiropa programmas
 • II pilāra Eiropas Partnerības:
  • European Partnership for Global Health (EDCTP 3)
  • Innovative Health Initiative Joint Undertaking
  • European Partnership for Key Digital Technologies
  • European Partnership for Smart Networks and Services
  • European Partnership for High Performance Computing
  • European Partnership on Metrology
  • European Partnership on Clean Hydrogen
  • European Partnership for Clean Aviation
  • SESAR 3 Joint Undertaking
  • European Partnership for transforming Europe’s rail system
  • Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Iesniegt savu pieteikumu priekšpārbaudei var tikai darba pakas vadītājs vai projekta koordinators.  

 1. Lai pieteiktos, dodies uz tīmekļa vietni  - https://wideraexperts.eu/  

 

 

 1. Lai pieteiktos priekšpārbaudei, nepieciešams reģistrēties kā pretendentam (Applicant)

 

 1. Pretendentam platformā jāizveido savs profils
Apvārsnis Eiropa - pieteikšanās projektu priekšpārbaudei

 

 • Nepieciešams norādīt informāciju par pretendentu
 • Nepieciešams ievadīt informāciju par pārstāvošo organizāciju
Apvārsnis Eiropa - pieteikšanās projektu priekšpārbaudei

Pēc sava profila izveides jāieraksta pieteiktā projekta specifikai atbilstošus atslēgvārdus, kontaktpersonu. Pieteikumā jāpievieno arī projekta tematika un projekta apraksts.   

Apvārsnis Eiropa - pieteikšanās projektu priekšpārbaudei

 

 1. Kad pretendenta profils un pieteikums tiks apstiprināts, Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts (NKP) darbinieki atlasīs piemērotāko ekspertu jūsu projektam un sazināsies ar pretendentu. Katram pieteikumam tiks pievienots atbildīgais eksperts, kurš sniegs savus komentārus rakstiski.
 2. Pēc eksperta vērtējuma saņemšanas pretendents iestrādās ieteikumus savā pieteikumā un atkārtoti sazināsies ar ekspertu, lai pārrunātu veiktos uzlabojumus.

Kopumā pieteikuma vērtējumam un sadarbībai ar ekspertu ir ieplānotas 20 stundas.

Pēc tam, kad eksperts sniedzis savus komentārus un veiktie uzlabojumi ir pārrunāti, eksperts sagatavot un iesniedz NKP darbiniekam ekspertīzes atskaiti. Saskaņā ar pieņemšanas -nodošanas aktu  LZP izmaksā ekspertam atlīdzību.

Lūdzam pievērst uzmanību!

 • Jums ir iespēja izmantot eksperta pakalpojumus vienu reizi vienam projekta pieteikumam.
 • Projekta pieteikumam jābūt II Pilāra klastera konkursos, Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana (Widening), Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana, vai Eiropas Inovāciju padome Pathfinder programmās.
 • Visas izmaksas, kas saistītas ar eksperta darbu tiks segtas no NCP WIDERA.NET projekta.
 • Pretendents var iesniegt gan daļēji izstrādātu projekta pieteikumu, gan jau pabeigtu projekta pieteikuma versiju.
 • Projekta vērtējumam ir ieteikumu raksturs. Tas negarantē projekta apstiprināšanu vai finansēšanu.
 • NKP darbinieki izvērtēs eksperta profilu un atlasīs tieši jūsu projekta specifikai atbilstošāko ekspertu.

 

Uzzini vairāk par iespējām un nosacījumiem: https://www.ncpwideranet.eu/wideraexperts/

Kontaktinformācija par atbalsta iespējām:

DarjaA

Darja Aksjonova

Vecākā eksperte - EURAXESS; Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība; Dalības paplašināšana
darja.aksjonova [at] lzp.gov.lv
Zane Zondaka

Zane Zondaka

Vecākā eksperte - Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana
zane.zondaka [at] lzp.gov.lv