Darbinieki

JūlijaA

Jūlija Asmuss

Kontaktpunkta vadītājs - Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss
julija.asmuss [at] lzp.gov.lv
AstraB

Astra Beķere

Kontatktpunkta vadītāja vietniece
astra.bekere [at] lzp.gov.lv
JānisA

Jānis Ancāns

Vecākais eksperts - Veselība; Uzdevumu joma “Vēzis”
janis.ancans [at] lzp.gov.lv
Līga Līce Da Costa

Līga Līce da Costa

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Liga.Lice-da-Costa [at] lzp.gov.lv
MarijaP

Marija Plotniece

Vecākā eksperte - Pētniecības infrastruktūras; Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas; Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
marija.plotniece [at] lzp.gov.lv
IngaŠ

Inga Šīrante

Vecākā eksperte - Juridiskie un finanšu jautājumi
inga.sirante [at] lzp.gov.lv
AigaS

Aiga Salmiņa

Vecākā eksperte - Klimats, enerģētika un mobilitāte; Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide; Kopīgais pētniecības centrs
aiga.salmina [at] lzp.gov.lv
DarjaA

Darja Aksjonova

Vecākā eksperte - EURAXESS; Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība; Dalības paplašināšana
darja.aksjonova [at] lzp.gov.lv
LāsmaB

Lāsma Brenča

Vecākā eksperte - Klimats, enerģētika un mobilitāte; Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide
lasma.brenca [at] lzp.gov.lv
SivlvijaG

Silvija Goruza-Krūmiņa

Vecākā eksperte
silvija.goruza-krumina [at] lzp.gov.lv
Zane Zondaka

Zane Zondaka

Vecākā eksperte - Dalības paplašināšana un izcilības izplatīšana
zane.zondaka [at] lzp.gov.lv
PC function PK tematika Kontakti
Strategic configuration Stratēģiskā konfigurācija Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Jānis Ancāns, janis.ancans@lzp.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Lauma Sīka, lauma.sika@izm.gov.lv
European Research Council (ERC) Eiropas Pētniecības padome Liene Ekša, liene.eksa@lzp.gov.lv
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma Dagnija Butāne, dagnija.butane@izm.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Liene Ekša, liene.eksa@lzp.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Research infrastructures Pētniecības infrastruktūras Marija Plotniece, marija.plotniece@lzp.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Health Veselība Dagnija Butāne, dagnija.butane@izm.gov.lv
Inese Malašenoka, inese.malasenoka@mk.gov.lv
Jānis Ancāns, janis.ancans@lzp.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Culture, Creativity and Inclusive society Kultūra, jaunrade un iekļaujoša sabiedrība Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Darja Aksjonova, darja.aksjonova@lzp.gov.lv
Edvards Francis Kuks, edvardsfrancis.kuks@izm.gov.lv
Uldis Zariņš, uldis.zarins@km.gov.lv
Civil Security for Society Civilā drošība sabiedrībai Aleksandrs Mārtiņš Blūms, aleksandrs-martins.blums@izm.gov.lv
Edvards Francis Kuks, edvardsfrancis.kuks@izm.gov.lv
Iveta Muceniece, iveta.muceniece@iem.gov.lv
Jūlija Asmuss, julija.asmuss@lzp.gov.lv
Sarmite Mickevica, sarmite.mickevica@izm.gov.lv
Digital, Industry and Space Digitālā joma, rūpniecība un kosmoss Angelina Bekasova, angelina.bekasova@em.gov.lv
Jūlija Asmuss, julija.asmuss@lzp.gov.lv
Kaspars Karolis, kaspars.karolis@izm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Sarmīte Mickeviča, sarmite.mickevica@izm.gov.lv
Climate, Energy and Mobility Klimats, enerģētika un mobilitāte Aiga Salmina, aiga.salmina@lzp.gov.lv
Elīna Lāce, elina.lace@zm.gov.lv
Katerina Morozova, katerina.morozova@izm.gov.lv
Lāsma Brenča, lasma.brenca@lzp.gov.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide Aiga Salmina, aiga.salmina@lzp.gov.lv
Anita Zimele, anita.zimele@em.gov.lv
Baiba Svane-Upmale, baiba.svane-upmale@izm.gov.lv
Elīna Lāce, elina.lace@zm.gov.lv
Kaspars Ivanovs, kaspars.ivanovs@izm.gov.lv
Lāsma Brenča, lasma.brenca@lzp.gov.lv
Kristīne Sirma, kristine.sirma@zm.gov.lv
The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems Eiropas Inovāciju padome un Eiropas inovāciju ekosistēmas Anita Zimele, anita.zimele@em.gov.lv
Egita Aizsilniece-Ibema, egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv
Linda Vecbiškena, linda.vecbiskena@izm.gov.lv
Marija Plotniece, marija.plotniece@lzp.gov.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv
Widening Participation (Including Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc) Dalības paplašināšana (Teaming, Twinning, ERA -Chairs, EEI, hop-on, COST, etc) Darja Aksjonova, darja.aksjonova@lzp.gov.lv
Jānis Paiders, janis.paiders@izm.gov.lv
Liene Ekša, liene.eksa@lzp.gov.lv
Sarmīte Mickeviča, sarmite.mickevica@izm.gov.lv
Uldis Berķis, uldis.berkis@izm.gov.lv
Fission Kodoldalīšanās Elīna Pajuste, elina.pajuste@lu.lv
Fusion Kodolsintēze Elīna Pajuste, elina.pajuste@lu.lv
Jelena Butikova, jelena.butikova@cfi.lu.lv
Svetlana Jesiļevska, svetlana.jesilevska@izm.gov.lv