Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīļa noteikumi Nr. 196 “Par valsts pētījumu programmu “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas”“    

Konkursa nolikums