EIC uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumi

Visiem EIC balvas saņēmējiem (sākot no EIC Accelerator, EIC Transition, EIC Pathfinder), izcilības zīmoga turētājiem (seal of excellence), pretendentiem uz EIC Accelerator, kuri ir guvuši panākumus īsajā pieteikšanās posmā, un Women.TechEU balvas saņēmējiem ir piekļuve EIC uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumiem (BAS: Business Acceleration Services).

Šie pakalpojumi galvenokārt sastāv no biznesa koučinga, biznesa konsultācijām, tīklošanas iespējām, lai paplašinātu klientu bāzi un atrastu līdzinvestorus, un piekļuvi testēšanas / mērogošanas iekārtām.

EIC tieši pārvalda uzņēmējdarbības paātrināšanas pamatpakalpojumu kopumu, kas sniedz skaidru pievienoto vērtību potenciālajiem projektu pieteicējiem, tostarp:

 • Koučings EIC Accelerator pieteikumu iesniedzējiem, EIC balvas saņēmējiem un EIC izcilības zīmoga saņēmējiem, ja EIC ekosistēmas partneri nevar nodrošināt piemērotu alternatīvu pakalpojumu.
 • Atbalsts Eiropas un starptautisko uzņēmumu tirdzniecības izstāžu apmeklēšanai;
 • Atbalsts EIC finansētu inovāciju popularizēšanai uzņēmumiem (EIC korporatīvās dienas) un publiskās/privātās inovācijas veicinātājiem (EIC iepirkumu dienas);
 • Apmācība un atbalsts jaunuzņēmumiem un MVU, lai tie varētu konkurēt publiskā iepirkuma konkursos par publisko inovāciju, un finansējums, lai pārbaudītu produktus inovācijas iepircējiem;
 • Tech2Market uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumi — īpaši uzņēmējdarbības un inovāciju paātrināšanas pakalpojumi Pathfinder un Transition atbalsta saņēmējiem, kas atbalsta pāreju no laboratorijas uz tirgu. Tas nodrošinās piekļuvi riska veidošanas pasākumiem, palīdzot uzņēmējdarbības pētniekiem / protouzņēmējiem apgūt kritiski svarīgas prasmes un sazināties ar partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, kas atbalsta uzņēmējdarbības un riska attīstību; Novatori un uzņēmumi, kas nāk no citām Eiropas vai valstu iniciatīvām, arī var noslēgt īpašu vienošanos ar EIC par EIC BAS pakalpojumu saņemšanu.
 • Platforma EIC Accelerator uzņēmumiem, kas saņem kapitālieguldījumus, lai atrastu līdzinvestorus;
 • Sieviešu līderības programma, kuras mērķis ir nodrošināt uzņēmējdarbības apmācību un darbaudzināšanu sieviešu vadītiem EIC uzņēmumiem, sievietēm pētniecēm no EIC Pathfinder un EIC Transition, kas vēlas ieņemt vadošu amatu uzņēmējdarbībā, un WomenTech.EU balvas saņēmējām; Atbalsts siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtēšanai un samazināšanai, piemēram, nodrošinot oglekļa pēdas mērīšanas rīku un īpašu apmācību par šo tēmu. Turklāt EIC ScaleUp 100 darbība, kas finansēta saskaņā ar EIC 2022. gada darba programmu un ko paredzēts uzsākt 2023. gadā, paātrinās daudzsološu EIC uzņēmumu paplašināšanos.

2023. gadā tiks finansēti šādi EIC BAS pakalpojumi:

 • Piekļuve EIC ekosistēmas partneru pakalpojumiem;
 • Piekļuve EIC biznesa treneriem (tiešie EIC pakalpojumi);
 • Dalība biznesa izstādēs;
 • EIC korporatīvās partnerības programma;
 • EIC kopienas platforma un darbības;
 • Atbalsts EIC inovāciju testēšanai publiskā un privātā sektora iepircējiem.