Eiropas Inovācijas padome (EIP) ((European Innovation Council (EIC)) ir izveidota ES programmas "Apvārsnis Eiropa" ietvaros. Tās budžets ir 10,1 miljards eiro, lai atbalstītu revolucionāras inovācijas visā tās dzīves ciklā, sākot no agrīnā posma pētniecībā līdz koncepcijas pierādīšanai, tehnoloģiju nodošanai un jaunuzņēmumu un MVU finansēšanai un paplašināšanai. 

 

Galvenās EIC darba programmas iezīmes:

  • Open Funding
    Lielāko daļu finansējuma piešķirs atklātos konkursos bez iepriekš noteiktām tematiskām prioritātēm (Open Funding). Atvērtais finansējums ir paredzēts, lai sniegtu atbalstu jebkurām tehnoloģijām un jauninājumiem, kas attiecas uz dažādām zinātnes, tehnoloģiju, nozaru un lietojumu jomām vai pārstāv jaunas kombinācijas.
  • The Challenge Driven Approach
    Uz izaicinājumiem balstīta pieeja nodrošina finansējumu konkrētu tehnoloģisku un inovatīvu sasniegumu risināšanai. Šajos izaicinājumos tiek ņemtas vērā ES prioritātes pārejai uz zaļu, digitālu un veselīgu sabiedrību kā arī vispārējais stratēģiskais plāns programmai Apvārsnis Eiropa.

EIC stratēģiju un īstenošanu vada EIC valde, kurai ir neatkarīgi locekļi, kas ir neatņemama inovatīvas ekosistēmas sastāvdaļa, proti, uzņēmēji, pētnieki, investori, jaunuzņēmumi un citi.

EIC eksperti, žūrijas locekļi, treneri un pārstāvji

  • EIC vērtētāji izvērtē pieteikumus pēc izcilības, ietekmes un īstenošanas kritērijiem
  • EIC žūrijas locekļi veic tiešas intervijas ar atlasītajiem uzņēmumiem un projektiem, kas piesakās finansējumam
  • EIC treneri sniedz konsultācijas uzņēmumiem un projektiem gan pieteikšanās posmā, gan par to, kā maksimāli palielināt EIC finansējuma ietekmi
  • EIC pastāvīgie pārstāvji darbojas kā EIC balss dalībvalstīs un sniedz atgriezenisko saiti par programmu no visiem inovācijas ekosistēmas aspektiem

Piesakies par EIC ekspertu vērtētāju, žūrijas locekli vai treneri

Noderīgas saites