Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra noteikumi Nr. 462 “Par valsts pētījumu programmu “Enerģētika”

 

Programmas kopējie materiāli