Normatīvie akti

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība

Projektu pieteicēju ievērībai:
jautājumos par projekta konkursa saturu, kā arī jautājumos par projektu iesniegšanu Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS) lūgums rakstīt uz e-pastu flpp@lzp.gov.lv

 Konkursa nolikums

1.  Projekta iesniegums

2. Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata, projekta noslēguma zinātniskā pārskata un projekta finanšu pārskata noformēšanas un iesniegšanas metodika

3.Projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa

4.Metodika projekta iesnieguma atbilstības izvērtēšanai administratīvās atbilstības kritērijiem

5.Projekta iesnieguma, projekta vidusposma zinātniskā pārskata un projekta noslēguma zinātniskā pārskata vērtēšanas metodika

6.Projekta iesnieguma individuālā/konsolidētā vērtējuma veidlapa

7.Līgums par fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta īstenošanu un finansēšanu

8. Projekta vidusposma/ noslēguma zinātniskā pārskata vērtējuma veidlapa

9. Pētniecības datu pārvaldības plāna izveidošana, uzturēšana un īstenošana