Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2020. gada 16. aprīlī noteikumi Nr. 195 “Par valsts pētījumu programmu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”“    

Konkursa nolikums