Normatīvie akti

  1. Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumi Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība“  
  2. Ministru kabineta 2020. gada 14. maija noteikumi Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”

 Konkursa nolikums