Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Ministru kabineta 2023. gada 14.jūlija rīkojums Nr.462 "Par valsts pētījumu programmu "20. - 21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze""

Konkursa nolikums