Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Ministru kabineta 2023. gada 5.septembra rīkojums Nr.567 Par valsts pētījumu programmu "Izglītība"

Konkursa nolikums