Normatīvie akti

Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumi Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"

Ministru kabineta 2023. gada 26.septembra rīkojums Nr. 629 "Par valsts pētījumu programmu "Sabiedrības veselība""

Konkursa nolikums