Apvārsnis Eiropa
11. februārī Izglītības un zinātnes ministrija atzīmēs Starptautisko dienu sievietēm un meitenēm zinātnē

UNESCO Starptautiskajā dienā sievietēm un meitenēm zinātnē, 11. februārī plkst. 13.00, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pievienoties tiešsaistes (Zoom) pasākumam “Sievietes zinātnē: pieredze un iespējas”, kurā būs iespējams izzināt noderīgas un praktiskas iespējas, kā uzlabot sieviešu un meiteņu lomu zinātnē, kā arī iepazīties ar Latvijas zinātnieču pieredzes stāstiem.

11. februārī notiek arī 7. Starptautiskās dienas sievietēm un meitenēm Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) asambleja, kas šogad ar nosaukumu „Taisnīgums, daudzveidība un iekļaušana: ūdens mūs vieno” ir veltīta vienam no ANO Ilgtspējīgas attīstības galvenajiem mērķiem – ikvienam pieejams tīrs ūdens un sanitārija. Asamblejā ar video uzrunu uzstāsties ministre Anita Muižniece.

Pasākumu “Sievietes zinātnē: pieredze un iespējas” plkst. 13.00 atklās IZM valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dr. chem. Dmitrijs Stepanovs.

Ar aktuālo informāciju par dzimumu līdztiesības plānu, kas nepieciešams tiem, kas vēlas startēt programmas “Apvārsnis Eiropa” projektu konkursos, iepazīstinās Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte Liene Ekša no Latvijas Zinātnes padomes.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra direktore Liene Briede, kura ir arī pirmā Latvijas pārstāve Eiropas Inovāciju padomes (EIP) valdē, ieskicēs savu pieredzes stāstu zinātnē un informēs par Eiropas un inovāciju tehnoloģiju institūta zināšanu kopienu aktualitātēm.

Dr. biol. Ilze Dimanta, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes pētniece un zinātniskās darbības pārzine L’Oréal Polijā un Baltijas valstīs, pastāstīs par iespējām piedalīties ikgadējā  L’ORÉAL-UNESCO Baltijas jauno talantu programmā Sievietēm zinātnē, kas tiek rīkota sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Pasākumā noslēgumā, pievēršoties ANO asamblejas galvenajai tēmai – ūdens nozīmei, uzstāsies RTU Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošā pētniece Ph.D. Brigita  Daļecka, kas aizstāvējusi promocijas darbu vienlaikus RTU un Zviedrijas Karaliskajā tehnoloģiju institūtā (KTH).

Reģistrācija pasākumam šeit līdz 10. februāra plkst. 15.00. Reģistrētajiem dalībniekiem tiks nosūtīta Zoom pieejas saite 11. februārī no rīta.

Pasākums notiek IZM īstenotā projekta ‘Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros, sadarbojoties ar Latvijas Zinātnes padomi un  “Apvārsnis Eiropa” Nacionālo kontakptuntu.

Vairāk informācijas:

Izglītības un zinātnes ministrijas

Komunikācijas nodaļa

prese@izm.gov.lv
tālr. +371 67047704, +371 67047834, +371 67047893