FLPP Jaunumi
11. jūnijā notiks starpdisciplināra konference “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”

Zinātniskais institūts Baltic Studies Centre organizē starpdisciplināru tiešsaistes zinātnisko konferenci “Latvija ceļā uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu”. Konferencē ar referātiem piedalīsies Latvijas pētnieki gan no pašmāju, gan ārvalstu augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, kas pārstāv tādas zinātņu nozares kā socioloģija, ekonomika, uztura zinātne, dizains u.c. Konferencē kā klausītāji aicināti piedalīties visi interesenti, aizpildot reģistrācijas anketu līdz 10. jūnijam.

Reģistrācijas saite: https://rb.gy/jtrhm9

Iecere: Konferences mērķis ir pulcināt dažādas vietējās un ārvalstu zinātniskās organizācijas pārstāvošus Latvijas pētniekus, kas no atšķirīgu disciplīnu skatupunktiem pašreizējos pētījumos aplūko ilgtspējīgas pārtikas ražošanas un patēriņa aspektus. Konference tiek organizēta, lai veicinātu starpdisciplināru zināšanu apmaiņu un akadēmisko diskusiju, kā arī sniegtu interesentiem vispusīgu ieskatu šajā tematiskajā jomā Latvijā īstenotajos pētījumos un to atziņās. Konference tematiski sasaucas ar Eiropas Savienības stratēģiju No lauka līdz galdam un jaunāko Kopīgā pētniecības centra (JRC) iniciatīvu izstrādāt ietvara politiku ilgtspējīgām pārtikas sistēmām.

Tvērums: Referātos tiks analizētas vietējās pārtikas ķēdes no to ilgtermiņa noturības viedokļa, skaidrota inovāciju loma pārejā uz gudrākām pārtikas sistēmām, sniegts ieskats Latvijas iedzīvotāju pārtikas patēriņa un ēšanas paradumos un to maiņā, analizētas jaunas uz ilgtspēju vērstas pārtikas sagādes prakses, iztirzāti sadarbības risinājumi pārtikas sistēmās gan Covid-19 pandēmijas apstākļos, gan plašākā pārtikas ražošanas un patēriņa tendenču kontekstā. Referāti balstīti uz atziņām, kas gūtas dažādos gan Latvijas Zinātnes padomes (Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas, Valsts pētījumu programmas), gan arī Eiropas Savienības finansētos projektos.

Referenti: Konferencē piedalīsies Latvijas pētnieki no Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas, Banku Augstskolas, Agroresursu un ekonomikas institūta, valsts zinātniskā institūta BIOR, nodibinājuma “Baltic Studies Centre”, kā arī Venēcijas Ka’Foskāri universitātes un Centrāleiropas Universitātes.

Programma: Konferences programma pieejama vietnē http://www.bscresearch.lv/lv/blog/bsc-aicina-uz-starpdisciplinaru-zinatnisku-konferenci-latvija-cela-uz-ilgtspejigu-partikas-razosanu-un-paterinu

Valoda: Konferences darba valoda ir latviešu.

Dalība: Konferencē kā klausītāji un diskusijas dalībnieki aicināti piedalīties visi interesenti, t. sk. zinātnieki, studenti, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un valsts pārvaldes pārstāvji. Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja uzdot pētniekiem jautājumus un sniegt savus komentārus gan uzreiz pēc individuālajiem referātiem, gan arī divās paneļdiskusijās.

Sīkāka informācija par konferenci: Anda Ādamsone-Fiskoviča, andaaf@gmail.com, +371 26881187; Tālis Tisenkopfs, talis.tisenkopfs@lu.lv, +371 29417173

Konference tiek organizēta Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekta “Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu” (SINFO) (Nr. lzp-2018/1-0344) ietvaros. Vairāk par SINFO projektu: http://www.bscresearch.lv/lv/projekti/sinfo