FLPP Jaunumi
attēls

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas Zinātnes padome (LZP)  kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ( FLPP) īstenotājiem realīzē unikālu tiešsaistes semināru ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā.

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar LZP  finansētajiem Fundamentālu un lietišķo pētījumu projektiem.

Trešais seminārs šajā ciklā ir Dabas zinātņu nozares seminārs, kurš notiks no plkst. 10:00-17:20 12. maijā

Lai saņemtu saiti uz semināru, lūgums izpildīt šo pieteikšanās anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWX4UDr0wFqbf2PPab3wqjqTJS4J53LldTcZl2MJBJXjX-A/viewform

Saite uz https://www.facebook.com/events/643132039569723/

Semināra plāns

10:00-10:20 Māris Kļaviņš:  Kūdras humusvielu īpašības, struktūra un to modifikācijas iespēju izpēte

10:20:10:40 Ruvins Ferbers: Sārmu metālu divatomu molekulu struktūras un dinamisko īpašību noteikšana kvantu tehnoloģijām

10:40-11:00 Deniss Grjaznovs: Jaunu materiālu teorētiskā prognozēšana vidēju temperatūru keramiskām kurināmā šūnām

11:00-11:20 Vilnis Frišfelds: Dreifa modelēšana Baltijas jūrā piesārņojuma samazināšanai un drošībai

11:20:11:40 Anton Vasyunin:  Organisko vielu evolūcija zvaigžņu un planētu veidošanās reģionos (OMG)

11:40-12:00 Vjačeslavs Kaščejevs:  Kvantiskuma priekšrocības fizikālie aspekti infromācijas un mērījumu tehnoloģijās

PAUZE

12:20:12:40 Anatolijs Popovs: Scintilatoru materiālu radiācijas bojājumu pētījumi augstas enerģijas fizikas un medicīnas pielietojumiem

12:40-13:00 Linards Skuja:  Uzlabotu uz SiO2 bāzes veidotu materiālu ultravioletajai un lieljaudas fotonikai optiskās īpašības.

13:00-13:20 Ivars Šmelds: Galaktisko māzeru pētījumi

13:20:13:40 Agris Bērziņš:  Farmaceitisko vairākkomponentu fāžu kristālinženierija efektīvākam kristālisko formu dizainam

13:40-14:00 Māris Turks: Uz sēra dioksīda kā reaģenta un polāras reakcijas vides pielietojuma balstītas jaunas sintēzes metodoloģijas augstas pievienotās vērtības produktu ieguvei

PAUZE

14:20:14:40  Kārlis Freivalds: Algoritmu dziļā mašīnmācīšanās

14:40-15:00 Uldis Rogulis:  Jauni caurspīdīgi oksifluorīdu nanokompozītu materiāli optiskiem pielietojumiem

15:00-15:20 Laima Trinklere: Luminiscences mehānismu un dozimetrisko īpašību izpēte perspektīvos nitrīdos un oksīdos ar TL un OSL metodēm

15:20:15:40 Indriķis Krams: Kā rodas personalitātes un kāpēc ir depresija? Fenotipiskās variācijas fizioloģisko mehānismu un adaptīvo funkciju izpēte socialitātes un plēsēju radītā stresa apstākļos

15:40-16:00 Roman Viter: 1D ZnO/Polidopamīna kodola-čaulas nanostruktūru izstrāde ar uzlabotu jutību un uzlabotām struktūras, elektroniskajām un optiskajām īpašībām

PAUZE

16:20:16:40 Ilgmārs Eglītis: Kompleksie Saules sistēmas mazo ķermeņu pētījumi

16:40-17:00 Andrejs Zujevs:  Notikumos sakņota datorredze lauksaimniecības robotiem

17:00-17:20 Aigars Atvars: Optiski čukstošās galerijas modu mikrorezonatoru sensori

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā.

Vēlies pievienoties citiem semināriem? Izpildiet pieteikšanās formu, kas redzama augstāk!

19.05. – Sociālo zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-12:40)

26.05. – Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares seminārs (plkst. 10:00-15:00)

02.06. – Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-13:40)

Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/

Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome

Linkedin: Latvian Council of Science