Apvārsnis Eiropa
Widera seminārs

Apvārsnis Eiropa horizontālās darbības jomas Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana (Widening Participation and Strengthening the European Research Area (WIDERA)) Darba programma 2023-2025 izstrādāta, aptverot trīs tematikas. Nupat atvērtais uzsaukums attiecas uz trešo tematiku, proti, Eiropas pētniecības un inovācijas sistēmas reformēšana un pilnveidošana (Reforming and enhancing the EU research and innovation system (ERA)).

ERA 2024-02 uzsaukuma tēmas:

ERA 2024-02 uzsaukuma kopējais budžets ir 28 miljoni eiro, un plānots finansēt 18 projektus. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024.gada 25. septembris.

Papildu informācija: