FLPP Jaunumi
17. –18. decembrī notiks starptautiska konference “Sociālisma folkloristika: nozares mantojums”

Latvijas Zinātnes padome informē, ka LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts aicina rezervēt 2020. gada 17. –18. decembri, lai piedalītos starptautiskā konferencē.

Konferences norise plānota attālināta, izmantojot Zoom platformu. Lai saņemtu piekļuves saiti, kā arī turpmāku informāciju par konferenci, esat aicināti reģistrēties, aizpildot reģistrācijas anketu, tas prasīs aptuveni minūti.

Dalība konferencē bez maksas.

Konference plānota angļu valodā, tulkojums netiks nodrošināts.

Konferences priekšlasījumos plānoti referāti par šādām tēmām:

  • sociālisma mantojuma ietekme uz folkloristikas attīstību postsociālisma valstīs;
  • sociālisma loma folkloras arhīvu, etnogrāfisko kolekciju un citu institucionālo formu izveides un attīstības procesos;
  • folkloristikas un saistīto nozaru ieguldījums pretošanās kustībā bijušajā PSRS un sociālistiskā bloka valstīs;
  • postsociālisma folkloristikas vēstures starptautiskie parametri;
  • folkloristikas un etnogrāfijas vēsture padomju postkoloniālisma kontekstā;
  • folkloristu un etnogrāfu starptautiskā sadarbība “dzelzs priekškara” apstākļos;
  • ietekmīgas teorijas un avotu publicējumi padomju laika folkloristikā.

Konferenci organizē LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Latviešu folkloristika (1945–1985)” ietvaros (Nr. lzp-2018/2-0268).

Vairāk informācijas:

E-pasts saziņai: SocFolk@gmail.com