FLPP Jaunumi
attēls

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas Zinātnes padome (LZP)  kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ( FLPP) īstenotājiem realīzē unikālu tiešsaistes semināru ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā.

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar LZP finansētajiem Fundamentālu un lietišķo pētījumu projektiem.

Ceturtais šajā ciklā ir Sociālo zinātņu nozares seminārs, kurš notiks no plkst. 10:00-12:40 19. maijā

Lai saņemtu saiti uz semināru, lūgums izpildīt šo pieteikšanās anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWX4UDr0wFqbf2PPab3wqjqTJS4J53LldTcZl2MJBJXjX-A/viewform

Saite uz https://www.facebook.com/events/1150896378594000/

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā.

Semināra plāns

10:00-10:20 Inta Mieriņa:  Labklājības un sociālās integrācijas izpēte likvīdās migrācijas kontekstā: longitudinālā pieeja

10:20-10:40 Aivita Putnina: Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē

10:40-11:00 Tālis Tisenkopfs: Sociālās inovācijas pārtikas apgādē: ceļi uz ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu

PAUZE

11:20-11:40 Ģirts Dimdiņš: Politiskās uzticēšanās psiholoģiska modeļa izstrāde un pārbaude

11:40-12:00 Vieda Šellija Skultāne: Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva

12:00-12:20 Žaneta Ozoliņa: Latvijas iedzīvotāju subjektīvā drošības uztverre: ietekme uz drošības politikas veidošanu

12:20-12:40 Anders Paalzow: Remigrācija un Intelektuālais ieguvums Latvijā

Vēlies pievienoties citiem semināriem? Izpildiet pieteikšanās formu, kas redzama augstāk!

26.05. – Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares seminārs (plkst. 10:00-15:00)

02.06. – Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-13:40)

Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/

Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome

Linkedin: Latvian Council of Science