FLPP Jaunumi

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas Zinātnes padome (LZP)  kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ( FLPP) īstenotājiem realīzē unikālu tiešsaistes semināru ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā.

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar LZP finansētajiem Fundamentālu un lietišķo pētījumu projektiem.

Noslēdzošais šajā ciklā ir Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs, kurš notiks no plkst. 10:00-13.40 2.jūnijā.

Saite uz pasākumu Facebook: https://www.facebook.com/events/659807354801057/

Semināra plāns:

10:00-10:20. Maija Dambrova: Trimetilamīna N-oksīds kā marķieris neveselīgai diētai un kardiometabolajiem riskiem

10:20:10:40 Edgars Liepiņš: Jaunu zāļu mērķu meklēšana TMLHE-izgrieztā gēna pelēs

10:40-11:00 Mārcis Leja: Kuņģa vēža izraisītas mirstības prevencijas pasākumu kompleksa ieviešanas pētījums, likvidējot H.pylori infekciju un savlaicīgi atklājot kuņģa pirmsvēža stāvokļus

11:00-11:20 Ivars Kalviņš: Izoformu selektīvi PDI inhibitori: dizains, sintēze un SAR

11:20:11:40 Valērija Groma: Starpdisciplinārs pētījums par iekaisuma izraisītu locītavu slimību ietekmi uz neirokognitīvo funkciju

PAUZE

12:00-12:20 Irina Holodnuka: Hemokīnu receptoru CCR1, CCR2 un EBV infekcijas izpēte jaunu marķieru meklējumiem, kurus būtu iespējams pielietot augsta progresijas riska hroniskas limfocitārās leikēmijas prognozēšanai.

12:20:12:40 Inna Iņaškina: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

12:40-13:00 Anna Zajakina: Audzēju makrofāgu funkcionālā programmēšana ar vīrusu imūnterapijas vektoriem krūts vēža modelī

13:00-13:20 Aija Linē: Prostatas vēža šūnu producētās ekstracelulārās vezikulas kā šķidrās biopsijas un terapijas mērķi

13:20:13:40  Baiba Jansone: Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā

Lai saņemtu saiti uz semināru, lūgums izpildīt šo pieteikšanās anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWX4UDr0wFqbf2PPab3wqjqTJS4J53LldTcZl2MJBJXjX-A/viewform

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā.

Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/

Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome

Linkedin: Latvian Council of Science