FLPP Jaunumi

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir sastādījusi pārskatu par izvērtēšanu un tās rezultātiem 2018. gada otrā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursā.

Izvērtēšanas pārskats sastāv no informācijas par konkursu kopumā, savukārt pārskata pielikumā ir detalizētāka informāciju par katru no 6 zinātņu nozaru grupām:

Pedējā atjaunošana 22-02-2019