FLPP Jaunumi

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka š.g. 19. augustā noslēdzās projektu iesniegumu iesniegšana 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā.

Īsumā par iesniegšanas rezultātiem:

Kopā iesniegti 414 projekti, pieprasītais finansējums 121 280 066 EUR;Projekti iesniegti 6 zinātņu nozaru grupās un 9 prioritārajos virzienos;Projektus iesniegušas 36 zinātniskās institūcijas;Iesniegti 141 starpnozaru projekti un 71 starpinstitūciju projekti;Projektos iesaistīts personāls ar slodzi vidēji 1144 PLE gadā (3446 zinātniskie darbinieki (no tiem 1306 studējošie)).

LZP ir veikusi projektu iesniegumu administratīvo izvērtēšanu, kuras rezultātā 19. septembrī tika pieņemts lēmums par 20 projektu iesniegumu noraidīšanu, kā arī tika atsaukti 7 projektu iesniegumi. Zinātniskajā izvērtēšanā nodoti 387 projektu iesniegumi.

Pedējā atjaunošana 25-09-2019