FLPP Jaunumi

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka š.g. 19. novembrī LZP pieņēma lēmumu par 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā iesniegto projektu iesniegumu:

  • finansēšanu
  • noraidīšanu

Konkursa rezultātā finansēti 47 projekti (kas ir 12% no kopējā projektu iesniegumu skaita vai 17% no virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu iesniegumos pieprasītās summas). Zinātniskajā izvērtēšanā nodoti tika 387 projektu iesniegumi.

Īsumā:

1.       tika finansēti 16 zinātnisko institūciju projekti

2.       projektiem 3 gadu īstenošanai piešķirti 13 783 347 euro

3.      finansēto projektu sadalījums zinātņu nozaru grupās ir šāds:

  • Dabaszinātnes – 12 (3 593 453 EUR)
  • Inženierzinātnes un tehnoloģijas – 11 (3 288 936 EUR)
  • Medicīnas un veselības zinātnes – 8 (2 251 267 EUR)
  • Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 5 (1 378 984 EUR)
  • Sociālās zinātnes – 6 (1 781 908 EUR)
  • Humanitārās un mākslas zinātnes – 5 (1 488 799 EUR)

 

Informējam, ka š.g. decembrī tiks publicēts detalizētāks pārskats par finansētajiem projektiem un zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem.