Valsts pētījumu programma
ilustratīvs attēls VPP Sabiedrības veselība
Semināra video

Latvijas Zinātnes padome šā gada 30. oktobrī plkst. 11.00 rīko tiešsaistes informatīvo semināru par Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība” projektu pieteikumu sagatavošanas, iesniegšanas, vērtēšanas un finansēšanas jautājumiem.

Semināra mērķis ir informēt potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību un prasībām, kā arī sniegt konsultācijas un citu metodisko atbalstu.

Pieteikties semināram var šeit.

Seminārs tiešsaistē pieejams: Microsoft Teams meeting spied šeit, lai pieslēgtos semināram

Sanāksmes ID (Meeting ID): 331 493 547 854
Piekļuves kods (Passcode): uEiNfh

Semināra darba kārtība: 

11.00 – 11.30

Informācija par programmas mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem (Veselības ministrijas Pārnozaru politikas nodaļas vecākā eksperte Ieva Apine).

11.30 – 11.40

Atbildes uz jautājumiem

11.40 – 12.20

Informācija par programmas projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu (Latvijas Zinātnes padomes Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore Ineta Kurzemniece).

12.20 – 12:35

Atbildes uz jautājumiem

12.35 – 12.50

Informācija par projekta pieteikuma vērtēšanas jautājumiem un laika grafiku (Latvijas Zinātnes padomes Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta Pētniecības programmu nodaļas vadītāja Vineta Grieķere).

12.50 – 13.00 13.00 – 13.05

Atbildes uz jautājumiem

Pārtraukums

13.05 – 13.20

Informācija par programmas finansēšanas un budžeta jautājumiem (Latvijas Zinātnes padomes Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta Pētniecības programmu nodaļas vadītāja Vineta Grieķere).

13.20 – 13.30

Atbildes uz jautājumiem

 

1.apakšuzdevums “izvērtēt veselības izglītības atbilstību sabiedrības un veselības aprūpes vajadzībām, tai skaitā ieguldījumu lietderību veselības cilvēkresursu izglītībai, attīstībai un aizsardzībai, kā arī apzināt līdzekļu optimizēšanas iespējas”.

1.apakšuzdevums skatāms no veselības aprūpes pakalpojumu attīstības prizmas kontekstā ar sagaidāmajām izmaiņām veselības aprūpes pakalpojumos, ko rada izmaiņas sabiedrības vecuma un saslimstības struktūrā, kā arī zinātnes un medicīnas attīstība. Pētniecības akcents: esošo nozares cilvēkresursu efektīva izmantošana, jaunas zināšanas un prasmes veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, to kombinācijas.

 

3.apakšuzdevums “novērtēt ārstniecības personu digitālās prasmes un izstrādāt ārstniecības personu digitālo prasmju kompetenču ietvaru” 

3.apakšuzdevuma ietvaros sagaidāma izpēte par veselības aprūpes nozarē strādājošo zināšanām un prasmēm formālās un neformālās izglītības ietvarā, kas nepieciešamas darbam veselības aprūpes sistēmā saskaņā ar  

Digitālās transformācijas pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam,to  ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam un informatīvo ziņojumu “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam”

 

4.apakšuzdevums “apzināt apstākļus un veidus ārstniecības personu līderības spēju attīstīšanai un  iesaistei stratēģisku lēmumu pieņemšanā, kā arī līdzdalībai ārstniecības un aprūpes procesa uzlabošanā”. 

4.apakšuzdevumā attiecināmi pētījumi, kuros apzināts un analizēts līderības  aspekts, kas veicina stratēģisku lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībā, inovācijas un resursu efektīvu izmantošanu. Līderības apstākļu un veidu izpētes ietvars var tikt attiecināts uz atsevišķām ārstniecības personu profesijām, specialitātēm, speciālistu grupām, kā arī veselības aprūpes darba devējiem, iestādēm, organizācijām u.c. (piemēram, līderība māsas profesijā, ģimenes ārsta specialitātē, primārajā aprūpē u.c.) saskaņā ar pētījuma uzdevumu. 

 

5.apakšuzdevums “aprobēt, pilotēt un pilnveidot cilvēkresursu plānošanas modeli, kas izstrādāts Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" ietvaros, lai nodrošinātu iespējas labākai cilvēkresursu datu vākšanai, analīzei un plānošanai”  

Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" izstrāde un apstiprināšana ir ieilgusi, kā rezultātā Veselības ministrija nevarēs nodrošināt objektīvas  informācijas par cilvēkresursu plānošanas modeli pieejamību līdz 16.novembrim.  

Apzinot 5.uzdevuma projekta pieteikuma izstrādes iespējas, aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta projekta Nr.REFORM/SC2021/09 "Par veselības darbaspēka stratēģiju Latvijā" sākotnējo ziņojumu, kurā definēti darba uzdevumi plānošanas modeļa izstrādei: 

https://www.vm.gov.lv/lv/media/12675/download?attachment  

Vēršam uzmanību, ka 5.apakšuzdevuma īstenošanā sagaidāma cieša pētnieku un Veselības ministrijas ekspertu sadarbība.