FLPP Jaunumi

Saistībā ar izsludināto ārkārtas stāvokli, Latvijas Zinātnes padome (LZP)  kopā ar Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ( FLPP) īstenotājiem realīzē unikālu tiešsaistes semināru ciklu otrdienās no 28. aprīļa līdz 2. jūnijam, kurā interesentiem būs iespēja izzināt, ko LZP finansētajos projektos pēta zinātnieki Latvijā.

Otrais seminārs šajā ciklā ir Humanitāro un mākslas zinātņu nozares seminārs, kurš notiks no plkst. 10:00-12:40 5. maijā.

Lai saņemtu saiti uz semināru, lūgums izpildīt šo pieteikšanās anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejWX4UDr0wFqbf2PPab3wqjqTJS4J53LldTcZl2MJBJXjX-A/viewform

Saite uz FB pasākumu: https://www.facebook.com/events/235868010989839/

Katram pārstāvim no FLPP projekta būs dotas 10 minūtes, lai prezentētu, kādas aktivitātes līdz šim ir veiktas projektā, kādu pienesumu sabiedrībai un savai zinātnes nozarei projekts sniedz, kas līdz šim ir padarīts, kā arī informēt par izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskārušies projekta īstenošanas gaitā.

Semināra plāns (Iespējamas izmaiņas!) 

10:00-10:20 Sanita Bērziņa-Reinsone: Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē (eWING)

10:20-10:40 Valdis Bērziņš: Cilvēks dinamiskā ainavā: Latvijas piejūras smiltāju biogrāfija

10:40-11:00 Anna Stafecka: Jauna pieeja latviešu ģeolingvistiskajos pētījumos: atvērtie dati

PAUZE

11:20-11:40 Ainārs Lerhis:  Vēstures politizācija: postfaktuālās pieejas Latvijas un Krievijas attiecībām XX gadsimtā, instrumentalizācija, izaicinājumi demokrātijai, mācības un pretlīdzekļi (Dalība tiks precizēta)

11:40-12:00 Guntis Gerhards: Dzimte, dzimums un statuss dzelzs laikmetā Latvijas teritorijā (7. – 12. gadsimts)

12:00-12:20 Dace Bula: Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē

12:20-12:40 Ilze Auziņa Latviešu valodas apguvēju korpusa izveide: metodes, rīki un izmantojums

Atvērtie semināri tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt plašāku sabiedrību ar Latvijas Zinātnes padomes finansētajiem Fundamentālu un lietišķo pētījumu projektiem.

Vēlies pievienoties citiem semināriem? Izpildiet pieteikšanās formu, kas redzama augstāk!

12.05. – Dabas zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-17:20)

19.05. – Sociālo zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-12:40)

26.05. – Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares seminārs (plkst. 10:00-15:00)

02.06. – Medicīnas un veselības zinātņu nozares seminārs (plkst. 10:00-13:40)

Aicinām sekot līdzi Latvijas Zinātnes padomes aktualitātēm sociālajos tīklos:

FB https://www.facebook.com/Zinatnespadome/

Twitter: https://twitter.com/Zinatnespadome

Linkedin: Latvian Council of Science