Valsts pētījumu programma
5. novembrī notiks valsts pētījuma programmas “Enerģētika” projektu vidusposma sesija

2020. gada 5. novembrī no plkst.13.00 līdz 17.00 notiks valsts pētījumu programmas (VPP) “Enerģētika” projektu vidusposma sesija Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās konferences RTUCON ietvaros, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos projektos ir paveikts.

Reģistrācija pieejama līdz 4. novembra plkst. 15:00 šeit:

Saite uz pasākumu būs pieejama pēc 4. novembra pēc reģistrācijas slēgšanas.

Programma būs pieejama drīzumā.

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 11. oktobrī izsludināja trīs valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklātu projektu pieteikumu konkursus, bet 2018. gada 12. oktobrī – vienu atklāta projektu pieteikumu konkursu šādās tēmās:

1. Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars

2. Energoefektivitāte

3. Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus

4. Atjaunojamie un vietējie energoresursi

 

Valsts pētījumu programma “Enerģētika” ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai enerģētikas nozarē ar mērķi veicināt tās attīstību. Programma apstiprināta ar Ministru kabineta 2018. gada 26. septembra rīkojumu Nr. 462 “Par valsts pētījumu programmu “Enerģētika””.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām.